Weinig+boeren+hebben+ongevallenverzekering
Achtergrond
© ANP

Weinig boeren hebben ongevallenverzekering

Relatief weinig boeren en tuinders hebben een ongevallenverzekering, stelt LTO Verzekeringen. Vaak wordt volstaan met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er zijn grote verschillen.

Het aanbod aan verzekeringen voor agrarische ondernemers is zeer uitgebreid. Sommige verzekeringen zijn bijna gemeengoed, zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar andere, zoals de ongevallenverzekering, worden een stuk minder vaak afgesloten, zegt Benjamin Overkleeft, accountmanager bij LTO Verzekeringen.

De ongevallenverzekering lijkt op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er is een belangrijk verschil. Een ongevallenverzekering keert één keer uit als er na een ongeval blijvend letsel is. 'Je krijgt meteen geld en daarmee is de kous af', legt Overkleeft uit. Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering volgt periodiek een uitkering. De premie van deze verzekering is aftrekbaar van de belasting.

Vergeten

'De ongevallenverzekering is een vergeten product', stelt Overkleeft. Hij heeft als accountmanager bij LTO Verzekeringen de verzekeringspakketten van veel boeren en tuinders onder ogen gehad. Hij vermoedt dat ongeveer de helft van hen een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft en maximaal 20 procent een ongevallenverzekering. 'Vaak ziet iedereen het nut er wel van in, maar deze verzekering wordt toch vaak vergeten.'

Je hebt een bedrag nodig om extra kosten door invaliditeit te betalen

Benjamin Overkleeft, accountmanager bij LTO Verzekeringen

De accountmanager van LTO Verzekeringen vindt de ongevallenverzekering een zinvolle aanvulling op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat de premie relatief laag is. De premie van een ongevallenverzekering ligt gemiddeld op 200 tot 300 euro per jaar tegen 3.000 tot 6.000 euro voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In sommige gevallen maakt een ongevallenverzekeringen deel uit van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

'Het ligt in elkaars verlengde. Vaak staat een ongeval aan de wieg van arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld als een veehouder door een koe tegen de muur wordt gedrukt.'

Dekking

De ongevallenverzekering werkt als volgt. Als een verzekeringnemer door een ongeluk blijvend invalide wordt, hangt de uitkering af van de mate van de invaliditeit. De verzekeringsmaatschappijen gebruiken hiervoor tabellen. Meestal is de dekking zo'n 100.000 euro, maar er zijn ook polissen die gaan tot 250.000 euro. Van dit bedrag wordt bij invaliditeit na een ongeval een percentage uitgekeerd. Als de verzekerde door een ongeluk overlijdt, krijgen de nabestaanden een vast bedrag.

Voor de premie van een ongevallenverzekering wordt, anders dan bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, beperkt gekeken naar het werk dat een verzekeringnemer doet, legt Overkleeft uit. Het ongeval hoeft niet werkgerelateerd te zijn. Er is simpelweg zeven dagen per week dekking.

De ongevallendekking is in principe voor iedereen gelijk, maar er zijn enkele uitzonderingen. Sommige maatschappijen sluiten letsel door motorrijden, parachutespringen en houtbewerkingsmachines uit. Ook zijn er variaties voor de hoogte van het verzekerde bedrag, al dan niet uitkering bij overlijden of een extra dekking voor beschadiging aan het gebit.

Drie varianten

Er zijn drie varianten: de individuele verzekering, de gezinsongevallenverzekering en de collectieve verzekering. De gezinsongevallenverzekering is bedoeld voor het gezin. Bijvoorbeeld als de kinderen een ongeluk op de fiets krijgen. Het gaat dan meestal om verzekerde bedragen van 10.000 euro, al zijn andere bedragen mogelijk.

De collectieve verzekering is bedoeld voor een werkgever, waarbij de verzekering permanent geldt of alleen onder werktijd. De individuele verzekering is voor zelfstandige ondernemers aan te raden als aanvulling op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, vindt de accountmanager van LTO Verzekeringen.

Percentage

'De verzekeringsmaatschappijen keren een percentage van het verzekerde bedrag uit. Als je bijvoorbeeld je arm verliest door een ongeluk, krijg je bijvoorbeeld 40 procent uitgekeerd. Als dat 40 procent van maximaal 10.000 euro is, zoals bij een gezinsongevallenverzekering, dan is dat niet wat je wilt. Je hebt een bedrag nodig om extra kosten door invaliditeit te betalen.'

Aantal ongevallen daalt niet
De organisatie Stigas helpt ondernemers en werknemers om gezond, veilig en duurzaam te werken. De organisatie voert met diverse partijen campagnes om het aantal ongevallen op het werk te verlagen. In september van dit jaar startte de campagne Veilig op 1. Doel van de campagne is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn in de agrarische en groene sectoren. Volgens Stigas slaagt de sector er niet in om het aantal ongevallen omlaag te brengen. Het aantal ongevallen met dodelijke afloop is dit jaar al hoger dan in het hele voorgaande jaar. Ongelukken kunnen in veel gevallen worden voorkomen, meent Stigas. Dit begint bij het eigen veiligheidsbewustzijn en binnen een bedrijf is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ondernemer en zijn medewerkers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer