Brussel+gaat+dierenwelzijnstrategie+evalueren
Nieuws
© Koos van der Spek

Brussel gaat dierenwelzijnstrategie evalueren

De Europese Commissie heeft toegezegd de EU-strategie voor dierenwelzijn uit 2012 te evalueren – ruim drie jaar nadat het Europees Parlement daarom heeft gevraagd. Daarmee is er nog geen nieuwe strategie, waar Nederland al meer dan twee jaar geleden om heeft gevraagd, maar het is een begin.

De toezegging van de Commissie komt na publicatie van een rapport van de Europese Rekenkamer op woensdag. De rekenmeesters concluderen dat de situatie van dieren in Europa de afgelopen jaren is verbeterd, maar dat het in de regel lang duurt voordat lidstaten aanbevelingen van de Commissie omzetten in actie.

Het is de eerste keer dat de Europese Rekenkamer een onderzoek doet naar de uitvoering van regels omtrent dierenwelzijn. De auditors zijn op bezoek geweest in landen waarvan de Commissie al had gezegd dat er tekortkomingen waren in de naleving: Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen en Roemenië.

Strengste ter wereld

Het rapport erkent dat de Europese dierenwelzijnsregels tot de strengste ter wereld behoren, en noemde EU-successen als 'de groepshuisvesting van zeugen en het verbod op niet-aangepaste kooien die kippen niet de mogelijkheid bieden natuurlijk gedrag te vertonen'. Maar er zijn ook nog tekortkomingen, zoals het routinematig couperen van staarten bij varkens.

Aan regels geen gebrek, maar het schort vooral aan tijdige uitvoering, zo blijkt. Frankrijk heeft bijvoorbeeld al in 2010 vanuit Brussel te horen gekregen dat het geschikte apparatuur moest gebruiken om bepaalde inspecties goed uit te voeren. 'In het procedurehandboek van de Franse inspecteurs staat dat de maximale toegestane concentratie NH3 (ammoniak) twintig op de miljoen deeltjes is en dat deze moet worden gemeten met gespecialiseerde apparatuur. De Franse autoriteiten hadden ten tijde van onze controle echter niet alle vereiste apparatuur aangeschaft,' aldus het rapport.

Meetapparatuur

'Tijdens ons bezoek aan een als “met vrije uitloop” gecertificeerde leghennenhouderij, waar de aanwezigheid van ammoniak in het gebouw onmiskenbaar was, had de Franse inspecteur niet de noodzakelijke apparatuur om het gasconcentratiegehalte te meten. De inspecteur noteerde in het inspectierapport dat er was voldaan aan het bijbehorende vereiste.' Pas afgelopen lente hebben de Franse autoriteiten aan de Commissie meegedeeld dat ze meetapparatuur hadden gekocht.

Aan Roemenië had de Europese Commissie al tussen 2009 en 2011 gemeld dat er 'doeltreffende, ontmoedigende en evenredige sancties' moesten staan op het overtreden van Europese dierenwelzijnsregels. 'Op het moment van onze controle hadden de Roemeense autoriteiten de noodzakelijke veranderingen in de wetgeving om dergelijke sancties toe te passen nog niet goedgekeurd,' aldus het rapport.

Nieuwe strategie

De EU-strategie voor dierenwelzijn werd destijds specifiek aangenomen voor de periode 2012-2015. Er is echter nooit een vervolg op gekomen, ondanks verzoeken van onder meer Nederland, België, Zweden en het Europees Parlement. Rekenkamerlid Janusz Wojchiechowski wilde desgevraagd geen advies geven of er een nieuwe strategie moet komen. 'Dat is niet onze rol,' aldus Wojchiechowski.

Wel adviseert hij om de oude strategie te evalueren, een aanbeveling die de Commissie heeft aanvaard. Overigens zal dat nog lastig worden, als je het rapport van de Rekenkamer mag geloven. 'Er bestaan geen uitgangs- of streefdoelindicatoren om te meten in hoeverre de doelstellingen van de strategie zijn verwezenlijkt en de Commissie heeft de resultaten van haar acties nog niet gee?valueerd, zoals gevraagd door het Europees Parlement,' aldus het rapport.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  15° / 11°
  10 %
 • Zondag
  14° / 13°
  90 %
 • Maandag
  12° / 8°
  20 %
Meer weer