Mestverwerking+renderend+krijgen+vraagt+veel+aandacht
5 vragen
© ©TWAN WIERMANS FOTOGRAFIE

Mestverwerking renderend krijgen vraagt veel aandacht

Mestverwerking past bij uitstek binnen de kringloopgedachte, zegt het bestuur van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het biedt de mogelijkheid om mest op maat te maken. Die is daardoor beter te verwaarden. Vijf vragen voor het bestuur.

Wat vindt de POV van de 54 procent dat bereid is te investeren in mestverwerking?

Het bestuur van de POV vindt dat percentage te laag. Als varkenshouders zich niet voor langere termijn committeren aan mestverwerkingsinitiatieven, dan vreest de organisatie dat het niet van de grond komt.

Het bestuur van de POV ziet bij voorkeur dat varkenshouders in collectieven investeren en daar mede zeggenschap in ontwikkelen.

• Lees ook: Mestverwerking voetje voor voetje naar keerpunt

Wat is hierbij de rol van de overheid?

Mestverwerking en vergunningverlening zijn evident voor de toekomt van de varkenshouderij. Ze zijn continu onderwerp van gesprek met bestuurlijke en politieke partijen. Ze staan ook hoog op de agenda bij de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij.

Het POV-bestuur vindt het jammer dat alle acties nog niet tot concrete resultaten hebben geleid. Daarom is de stap gemaakt om regionaal meer inbreng te leveren ten dienste van vergunningverleningsaanvragen.

Waarom zijn de vergunningen een knelpunt?

Het bestuur probeert aan vergunningverlening voor locaties vanuit de belangenbehartiging sturing te geven, maar dat valt niet mee. De sleutel tot succes voor mestverwerking ligt echter in de regio, met regionale bevoegdheden van overheden. Het Rijk kan daar ook maar moeilijk op sturen.

Welke andere uitdagingen zijn er?

Het renderend krijgen en houden van mestverwerking vraagt ook aandacht voor de afzet van mineralen en het aanboren van nieuwe markten. Daarom is mede op initiatief van de POV het Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking (NCM) opgericht. De POV heeft het opstellen van een innovatieagenda voor mestverwerking uit handen gegeven aan NCM.

Er zijn verschillende onderzoeken, geïnitieerd door verschillende partijen. De POV geeft aan behoefte te hebben aan een concrete innovatieagenda, gedragen door de markt en spelers daarin. NCM werkt daaraan.

• Lees ook: Kunstmestvervanger vitaliseert veehouderij

En hoe staat met het gebruik van mest als kunstmestvervanger?

De erkenning van mineralenconcentraten is afhankelijk van besluitvorming in Brussel. Dat proces loopt naar de zin van het POV-bestuur al veel te lang.

De organisatie zet in op gewasderogatie in Nederland, met inzet van dunne fractie varkensmest, voor 2020 en verder. Er wordt samengewerkt met de akkerbouwsector. Ook is de POV initiatiefnemer van de pilot ‘dunne fractie varkensmest’ binnen het programma Mineral Valley in Twente.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  40 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  24° / 12°
  20 %
Meer weer