LTO: er zijn meer oplossingen dan inkrimpen veestapel

LTO Nederland is het oneens met het Openbaar Ministerie (OM). Die zegt dat het inkrimpen van de Nederlandse veestapel de enige manier is om mestfraude aan te pakken. ‘Wij kijken liever naar opties om mestproducten beter in te zetten’, aldus Claude van Dongen, portefeuillehouder bodem- en waterkwaliteit bij LTO Nederland.

LTO%3A+er+zijn+meer+oplossingen+dan+inkrimpen+veestapel
© Twan Wiermans

NRC publiceerde gisteren een artikel over de grootschalige mestfraude in Nederland. Hierin zegt het Openbaar Ministerie (OM) dat de veestapel in Nederland moet krimpen. Alleen zo zou de grootschalige mestfraude kunnen worden aangepakt.

LTO is het hier niet mee eens. Volgens haar zijn er meerdere oplossingen om de mestmarkt in balans te krijgen. ‘Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe mest beter te plaatsen is, dan wel in Nederland dan wel in het buitenland’, aldus Claude van Dongen, portefeuillehouder bodem- en waterkwaliteit bij LTO Nederland.

'Regelgeving is niet behulpzaam'

Mineralen kunnen volgens hem beter worden ingezet. ‘Er liggen zeker kansen in het slimmer aanbieden van mestproducten, nu wordt er nog volop kunstmest gebruikt in de land- en tuinbouw. Dat kan dus anders. Soms is hiervoor innovatie nodig, maar de regelgeving is vaak ook niet erg behulpzaam.’

Naast het zo efficiënt mogelijk benutten van mineralen zoekt LTO ook naar mogelijkheden om de plaatsingsruimte in Nederland te vergroten.
‘We zetten ons in voor een nieuwe derogatieaanvraag die in 2020 van kracht wordt: plaatsing van 300 kilo stikstof per hectare voor alle grasland in Nederland en ook extra ruimte voor wintertarwe. Op die manier kun je ook spanning van de mestmarkt afhalen', aldus Van Dongen.

Belofte

In het artikel van NRC wordt de sector verweten dat de plannen, voor het aanpakken van de mestfraude, nog maar nauwelijks zijn gerealiseerd. Terwijl ze dit wel had beloofd.

De sector heeft zich wel degelijk ingezet om de mestfraude aan te pakken, zegt Van Dongen.

‘We hebben een actieplan opgesteld. Als onderdeel daarvan heeft de gezamenlijke mestsector de gedragscode KeurMest® gelanceerd. Een belangrijk onderdeel hierin is dat betrokkenen elkaar aanspreken op gedrag en handelen.’

Het is volgens hem een eerste stap richting een gecertificeerde keten. ‘Dit plan zijn we verder aan het uitrollen. Het zou sneller mogen gaan, maar het euvel is dat je een grote groep ondernemers in beweging moet krijgen. Deze berichtgeving in het NRC onderstreept het belang van deze acties natuurlijk wel. Via het ondertekenen van Keurmest® kunnen we als sector laten zien dat de sector op de juiste wijze om wil gaan met mest.’

Mestprobleem

De conclusie van het NRC-artikel dat het mestprobleem het afgelopen jaar alleen maar is gegroeid, ontkracht Van Dongen.

‘Wij zijn niet van mening dat het mestprobleem groter is geworden. De plaatsingsruimte in Nederland is niet veranderd. En ook de mestproductie is niet gestegen. Uit de meest actuele cijfers blijkt juist dat die productie daalt.’

Wat dit jaar volgens Van Dongen wel is veranderd, is de plaatsing van mest naar Duitsland. Die is in 2018 gedaald omdat Duitsland de regel- en wetgeving heeft aangescherpt. ‘We moeten hier dus pas op de plaats maken, en onderzoeken hoe we de export weer kunnen laten groeien. Op zich is de behoefte aan meststoffen in de ons omringende landen nog steeds aanwezig.’

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 1°
  10 %
 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer