6+miljoen+nodig+voor+gewasoverstijgend+onderzoek
Interview
© Eigen foto

6 miljoen nodig voor gewasoverstijgend onderzoek

De glastuinbouw vraagt bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een verbindendverklaring voor collectieve financiering van gewasoverstijgend onderzoek. 'Daarmee kunnen we rekenen op een budget van 6 miljoen euro op jaarbasis', zegt directeur Ruud Paauwe van LTO Glaskracht Nederland.

Hoe belangrijk is deze verbindendverklaring?

'Het collectief gefinancierde onderzoek is bepalend voor de concurrentiekracht van de Nederlandse glastuinbouw. De sector kan erdoor blijven innoveren en zijn voorsprong behouden.'

Ik verwacht dat de goedkeuring er komt

Ruud Paauwe, directeur van LTO Glaskracht Nederland

Hoeveel geld komt er vrij voor het onderzoek?

'Telers hebben zelf gekozen voor een bijdrage van 350 euro per hectare en dat alle telers moeten meebetalen. Met een verbindendverklaring gebeurt dat. De sector zelf brengt dan 3 miljoen euro bij elkaar. Dat bedrag wordt verdubbeld door de overheid, waardoor er op jaarbasis 6 miljoen euro beschikbaar komt. Daarnaast kunnen toeleverende bedrijven het onderzoek financieren, maar dit is alleen aanvullend.'

Waaraan wordt het geld besteed?

'Drie ondernemersgroepen gaan voorstellen doen voor onderzoek dat ligt op de terreinen van energie, plantgezondheid en water. Elke ondernemersgroep heeft vijftien tot twintig leden en is daarmee een afspiegeling van de gewassen en de regio's. Een themaspecialist van LTO Glaskracht Nederland begeleidt de drie groepen.

Ruud Paauwe, directeur van LTO Glaskracht Nederland
Ruud Paauwe, directeur van LTO Glaskracht Nederland © LTO Glaskracht Nederland

'Een programmaraad, bestaande uit vijf groentetelers en vier siertelers, beoordeelt de voorstellen van de ondernemersgroepen. De siertelers in de programmaraad zijn voorgedragen door de ledenraad van Royal FloraHolland en de Dutch Produce Association heeft de vijf groentetelers geselecteerd. Op deze manier zorgen we ervoor dat het een onderzoeksprogramma is voor en door de telers.

'Van het huidige onderzoeksgeld gaat 70 procent naar Kas als Energiebron, 20 procent naar het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en 10 procent naar Glastuinbouw Waterproof. De verwachting is dat bij de nieuwe start de verdeling ook zo is, maar dat die afhankelijk van de wensen van ondernemers verandert.'

Wanneer wordt de verbindendverklaring aangevraagd?

'De brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit dienen het verzoek voor 1 december in. Daarna zal het zo'n vier maanden duren, voordat het wordt goedgekeurd door het ministerie. Ik verwacht dat de goedkeuring er komt. We hebben vanzelfsprekend vooroverleg gehad met het ministerie.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer