Vijftien glastuinders in nieuwe ledenraad van LTO Glaskracht

LTO Noord Glaskracht houdt per 1 januari 2019 op te bestaan en gaat op in de organisatie LTO Glaskracht Nederland. De nieuwe ledenraad wordt dan het hoogste orgaan van de landelijke glastuindersorganisatie. De zetelverdeling is naar rato van het areaal glas in de regio's.

Vijftien+glastuinders+in+nieuwe+ledenraad+van+LTO+Glaskracht
© Nieuwe Oogst

Hoe gaat de ledenraad eruit zien?

De nieuwe ledenraad bestaat uit vijftien personen, allen lid van de vereniging. De zeven regio's waarin LTO Glaskracht Nederland is opgedeeld, krijgen elk een geborgde zetel. De overige acht zetels worden verdeeld naar rato van het areaal glas in de regio's.

Daarbij is het volgende stramien van kracht: een areaal tot 100 hectare staat voor een zetel, van 100 tot 1.000 hectare is twee zetels en meer dan 1.000 hectare geeft recht op drie zetels.

• Lees ook: LTO Glaskracht wordt nationale belangenbehartiger glastuinders

Wat houdt dit concreet in?

De zetelverdeling van de ledenraad ziet er dan als volgt uit: regio Zuid-Holland krijgt drie zetels, evenals de regio Brabant/Zeeland. Twee zetels gaan naar de regio Noord-Holland/Utrecht, de regio Limburg, de regio Noordoostpolder/Friesland/Overijssel en de regio Gelderland. De regio Groningen/Drenthe heeft een zetel in de ledenraad.

Waar houdt de ledenraad zich mee bezig?

Tot de taken en bevoegdheden van de ledenraad behoren onder andere het vaststellen en wijzigen van de statuten van LTO Glaskracht, de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuursleden en het vaststellen van de jaarrekening.

Wie worden lid van de ledenraad?

In ieder geval moet iemand in de ledenraad lid zijn van LTO Glaskracht Nederland. Daarmee is hij of zij eigenaar, exploitant of hoofd van een glastuinbouwbedrijf in Nederland. Glastuinders kunnen zichzelf opgeven als kandidaat.

De zeven regiovoorzitters van LTO Glaskracht vormen gezamenlijk de benoemingscommissie. Minimaal vier stemmen zijn nodig voor een aanstelling als ledenraadslid. Deze aanstelling is voor vier jaar.

Kandidaten kunnen zich tot 12 november aanmelden bij LTO Glaskracht. De glastuindersorganisatie heeft een profielschets opgesteld voor de kandidaten. Bij de benoeming houdt de commissie zoveel mogelijk rekening met de zetelverdeling zoals is opgesteld binnen dit profiel en de mate waarin de kandidaten aan dit profiel voldoen.

Wie leidt de ledenraad?

De voorzitter van LTO Glaskracht is eveneens voorzitter van de ledenraad, maar heeft daarin geen stem. De directeur van LTO Glaskracht is de uitvoerend secretaris. Hij heeft evenmin stemrecht. De voorzitter en directeur van LTO Glaskracht zijn ook voorzitter en uitvoerend secretaris van de benoemingscommissie. Ook in dit geval zonder stemrecht.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  7° / 3°
  40 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  5 %
Meer weer