'Flexibiliteit vanggewasverplichting is wenselijk'

Het weer is een onzekere factor bij de maisteelt. Dat bleekt ook dit jaar, weet Maismeetnetteler Ferd van de Ven uit Lage Mierde. 'Ik hoop dan ook dat de overheid praktisch omgaat met de verplichting om vanaf volgend jaar vóór 1 oktober vanggewas te telen.'

Hoe kijkt u terug op het maisseizoen?

'Navenant de natte omstandigheden in het begin van het jaar, viel dit niet tegen. De mais is op 15 mei relatief laat gezaaid. Dit komt mede doordat we eerst een snede gras van dit perceel hebben gehaald. De opbrengst lag 15 procent lager dan het maximaal haalbare.

Als gevolg van stress had dit jaar vrijwel ieder ras last van builenbrand, ook rassen met een hogere resistentie.

Ferd van de Ven, teler van het Maismeetnet

'Er is twee keer beregend. Dat kost geld, maar in de omgeving was er een duidelijk verschil in groei te zien tussen percelen waar wél en niet beregend is. Beregenen levert ook wat op.'

• Lees ook: Start volggewassen prima, ondanks nieuwe droogte

Wat voor mais hebt u geoogst?

'Tegen het eind was er wat builenbrand. Builenbrandresistentie lijkt dit jaar nauwelijks een rol te spelen in deze omgeving. Iedereen klaagde over de brandschimmel, ook ondernemers met resistentere rassen.

'Dit heeft ook te maken met de zwakte van het ras, planten konden zich niet helemaal ontwikkelen. Dat was te zien aan de plantlengte en stengeldikte. En de onderste bladeren verkleurden al snel.'

En de kolven?

'Er was wat vocht tijdens de afrijping in augustus. Dit zorgde ervoor dat de kolfzetting uiteindelijk niet tegen viel. Voor die kolfzetting is vocht nodig om de sapstromen op gang te brengen. De kolven waren niet overdreven groot. Doordat ditzelfde geldt voor de planten, was de verhouding plant-kolf goed. Nadeel van de augustusregen was dat er in lichte mate sprake was van bladvlekkenziekte.'

Welke groenbemester is gezaaid?

'We hebben dit jaar weer gekozen voor een grasmengsel. Net als dit voorjaar willen we volgend jaar eerst een snede gras maaien. Hiervoor is een goed mengsel nodig.

'Maar ook deze groenbemester heeft last van de droogte. Hierdoor is het gras opgekomen, maar niet overal even goed. Echt groeien doet het nog niet. Woensdagmorgen miezerde het wat, maar dat zet nog geen zoden aan de dijk.'

Zaait u in 2019 tijdig groenbemester?

'Je kunt wat sturen met de rassenkeuze, dit jaar hadden we een vroeg ras. Of je daarmee tijd kunt winnen, is afhankelijk van het groeiseizoen. Bij een normaal groeiseizoen lukt het gemakkelijk om te voldoen aan de verplichting om groenbemester vóór 1 oktober te zaaien.

'Maar ieder jaar is weer anders en het weer heeft op verschillende manieren invloed op het hakselmoment.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer