Over zes jaar moeten alle asbestdaken zijn opgeruimd

Zes jaar geleden kondigde staatssecretaris Joop Atsma (I&M) aan dat vanaf 2024 in Nederland geen asbestdaken meer aanwezig mogen zijn. Deze week stemde de Tweede Kamer in met de wetswijziging die daarvoor nodig is. Wat moeten eigenaren van een asbestdak weten?

Wanneer gaat het verbod in?

Het verbod wordt van kracht op 31 december 2024, dus vanaf 1 januari 2025 is de aanwezigheid van een asbestdak en asbesthoudende gevelbekleding definitief verboden. Eigenlijk was het de bedoeling dat het verbod op 1 januari 2024 zou ingaan, maar een meerderheid van de Tweede Kamer wilde een jaar uitstel. Dat geeft iets meer tijd voor de grote opgave die er ligt voor de komende jaren.

• Lees ook: Kamer vraagt om fonds voor sanering asbestdak

Hoeveel asbestdaken zijn er eigenlijk nog aanwezig in Nederland?

In 2012 ging het volgens een inventarisatie van de Inspectie SZW om 120 miljoen vierkante meter aan asbestdaken. Tot begin dit jaar was hiervan 42 miljoen vierkante meter gesaneerd. De verwachting is dat daar dit jaar nog eens 12 tot 13 miljoen vierkante meter bij komt. Resteert voor de komende zes jaar dus nog 65 tot 70 miljoen vierkante meter die volgens strenge regels moet worden verwijderd en afgevoerd.

Als ik mijn dak laat saneren, kan ik dan subsidie krijgen?

De Rijksoverheid heeft eerder 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een subsidieregeling. Per vierkante meter wordt 4,50 euro uitgekeerd met een maximum van 25.000 euro per adres. Op dit moment resteert daarvan nog maar 5 miljoen euro en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) wil deze 'aanjaagregeling' niet verlengen. Wie van de subsidie gebruik wil maken, moet dus snel zijn.

Ik zit krap bij kas en vraag me af of de bank mij een lening geeft voor het vernieuwen van mijn dak. Wat nu?

Rijk en provincies gaan overleggen over de vorming van een fonds dat in dergelijke gevallen leningen verstrekt. Eigenaren van een asbestdak kunnen daar onder voorwaarden een beroep op doen, maar de lening moet wel worden terugbetaald. Daarnaast heeft de Tweede Kamer gevraagd om een extra fonds voor probleemgevallen waar zelfs zo'n lening geen uitkomst biedt, bijvoorbeeld omdat bij voorbaat duidelijk is dat aflossen niet gaat lukken. Het is nog niet duidelijk of dat fonds er komt en wat de voorwaarden zullen zijn.

Bestaat de kans dat de einddatum wordt verschoven als eind 2024 niet alles is gesaneerd?

Over drie jaar zal de overheid een evaluatie maken van de voortgang die dan is geboekt. Voor verder uitstel lijkt echter weinig ruimte. Een politieke meerderheid is daartegen, gezien de toenemende risico's voor de volksgezondheid. Mogelijk komen er dan wel extra stimuleringsmaatregelen, maar dat is lang niet zeker. Het is dus niet verstandig om daarop te gokken.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer