%27Trend+van+voedsel+uit+nabije+omgeving+groeit%27
Interview
© Harry Stijger

'Trend van voedsel uit nabije omgeving groeit'

Marjon Krol, ZLTO-projectleider Markt & Keten, begeleidt al jaren boeren en tuinders richting stadslandbouw. 'De trend van voedsel uit de nabije omgeving groeit.'

Wat gaat er verkeerd bij grote stadsboerderijen, zoals Urban Farmers?

'Het is een kapitaalintensieve manier van stadsboeren. De exploitatiekosten zijn hoog en met productie van groente is dat lastig terug te verdienen.

De trend van lokaal voedsel en de emotionele betrokkenheid met voeding neemt alleen maar toe

Marjon Krol, projectleider Markt & Keten bij ZLTO

'Ik heb geen inzicht in de cijfers van Urban Farmers, maar ook bijvoorbeeld Growx in Amsterdam worstelt met de financiering. Het zijn allebei nieuwe spelers op de markt zonder agrarische achtergrond. Dat laat meteen zien hoe belangrijk het is om groene vingers te hebben.

'Andere initiatieven in grote steden zijn vaak meer horecaconcepten met nevenfuncties zoals re-integratie en evenementen. De voedselproductie speelt hier nauwelijks een rol van betekenis.'

Voor het project 'Pure Hubs' hebt u boeren en tuinders begeleid met stadsboeren. Hoe vergaat het hun?

'Goed. Neem de Philips Fruittuin van Carlos Faes. Een appelplukdag trok laatst achtduizend bezoekers, een paar jaar terug nog tweeduizend. Dit bedrijf is een goed voorbeeld van publiek verbinden aan een agrarisch product.

'En zo zijn er meer voorbeelden, waarbij beleving een belangrijke rol speelt: De Walhoeve in Tilburg, het Wasven in Eindhoven en Stadsboerderij Eyghentijds bij Den Bosch.'

Waarom slaan deze initiatieven aan?

'Omdat er goede ondernemers achter zitten. De exploitatie en het verdienmodel kloppen.'

Is stadslandbouw nog een speerpunt bij LTO?

'Ja, alleen noemen we het vaak niet zo. Veel stadsboerderijen hebben takken als zorg, een boerderijwinkel en educatie en vallen onder multifunctionele landbouw. En we besteden veel aandacht aan de korte keten en daarmee de directe verkoop van producten aan burgers.'

Welke ontwikkelingen ziet u nu?

'Er zijn volop kleinschalige initiatieven van stadslandbouw met een meer sociale doelstelling. Ook in Nederland doet de volledig gecontroleerde teelt langzaam zijn intrede, zowel in de vorm van stadslandbouw als in de gangbare sector, vooral in de opkweek.'

Heeft stadslandbouw de toekomst?

'De trend van lokaal voedsel en de emotionele betrokkenheid met voeding neemt alleen maar toe. Als consumenten weten hoe voedsel is geproduceerd, groeit het vertrouwen. De invullingen daarvan zijn divers. Zo heeft pluimveehouder Peter van Agt uit Oirschot een mobiel kippenhok met meereizend eierautomaat.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
 • Zondag
  27° / 18°
  10 %
Meer weer