Provincie+draagt+peilbeheer+Zuidoost%2DDrenthe+over
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Provincie draagt peilbeheer Zuidoost-Drenthe over

Provincie Drenthe heeft het peilbeheer van de Zuidoost-Drentse kanalen overgedragen aan de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Dit bekent dat beide waterschappen verantwoordelijke zijn voor enkele gemalen, aflaatwerken, waterpeilen en waterkwaliteit.

Met de nieuwe afspraken en de overdracht kan het waterbeheer op de kanalen tussen Meppel en Coevorden nog beter worden afgestemd op de verschillende functies, zoals landbouw, natuur en recreatievaart, geven de partijen aan.

Droogte

De droogte van afgelopen zomer benadrukte nog eens extra het belang van een goede werking van dit aan- en afvoersysteem.

Bestuurslid Hans Pereboom van Waterschap Drents Overijsselse Delta: 'Afgelopen zomer was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. Zo’n zomer heeft impact op landbouw en natuur. Het laat goed zien waarom een goed aan- en afvoersysteem essentieel is. En daarmee ook heldere afspraken en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen.'

Gedeputeerde Henk Brink kan dit bevestigen. 'Dit jaar is gebleken hoe belangrijk de wateraanvoer is voor de zoetwatervoorziening en de landbouw en natuur. Daarnaast spelen de kanalen een belangrijke rol voor de waterafvoer en de scheepvaart. Ik ben blij dat er nu goede afspraken liggen en ik hoop dat door de overdracht het peilbeheer nog efficiënter kan verlopen.'

Weer

 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
 • Zondag
  27° / 18°
  10 %
Meer weer