Grasmat+dijken+nog+niet+overal+in+orde
Nieuws
© Waterschap WDODelta

Grasmat dijken nog niet overal in orde

Door de droge zomer is de grasmat van de dijken in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta nog niet overal voldoende hersteld. Het waterschap start vanaf maandag 24 september de dijkschouw, de inspectie van de dijken.

De slechte plekken zijn op dit moment vooral nog op de dijken langs de Vecht te vinden. Daar geldt op dit moment ook nog een beweidingsverbod voor schapen. Woordvoerder Herald van Gerner verwacht dat daar mogelijk op korte termijn verandering in komt.

Het waterschap kijkt momenteel naar de mogelijkheden om de laatste vier weken van het beweidingsseizoen schapen weer toe te staan op de dijken. Het beweidingsseizoen, de periode dat de schapen op de dijken mogen lopen, eindigt op 15 oktober. Het is belangrijk dat de grasmat weer in tact is voordat de winter begint. Van Gerner: 'Op kale plekken kan door golfslag de dijk afbrokkelen. Op diverse plekken hebben we het gras doorgezaaid.'

Geen scheuren

In het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn geen scheuren in de dijken ontstaan door de droogte. 'Dat heb je alleen bij veendijken, die komen in ons werkgebied niet voor.' Tijdens de jaarlijkse inspectie, die volgende week begint, bekijkt het waterschap ook of dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. In het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta ligt in totaal 1000 kilometer dijken en kades.

In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Naast de halfjaarlijkse dijkencontrole toetst het waterschap elke 12 jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Onderhoud

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Er wordt gekeken of de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen goed zijn onderhouden. Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd.

Ook het egaliseren van molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen hierbij. Daarnaast moeten wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken aan de dijken, worden bestreden. Voor het overgrote deel voert het waterschap deze werkzaamheden zelf uit, omdat het eigenaar is van de meeste dijken.

Weer

 • Zondag
  15° / 7°
  20 %
 • Maandag
  16° / 6°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 14°
  60 %
Meer weer