Utrechtse+politiek+krijgt+oog+voor+boerenrealiteit
Analyse
© Koen van Wijk

Utrechtse politiek krijgt oog voor boerenrealiteit

De Utrechtse Landbouwvisie zet in op een transitie naar een landbouwsector die zoveel mogelijk circulair, natuurinclusief en klimaatneutraal is. Om dat te bereiken, stemde een meerderheid in Provinciale Staten voor een realistische route.

Met het aanvaarden van de 'motie appelsap' lieten Provinciale Staten tijdens de vaststelling van de Utrechtse Landbouwvisie zien dat ze graag het goede voorbeeld geven. Het provinciehuis schenkt tijdens Statenvergaderingen voortaan appelsap van Utrechtse fruittelers in plaats van sinaasappelsap uit Spanje.

Een klein gebaar van goede wil dat past bij het sluiten van regionale ketens. Goede wil klinkt ook door in de ChristenUnie-motie 'Hard op de doelen, zacht op de uitvoering'. De motie roept op ruimte te bieden voor experimenten, innovaties en kennisuitwisseling en zo nodig flexibel om te gaan met knellende regelgeving. Die aanpak moet voorkomen dat de agrariër in 2050 een schaap met vijf poten is dat aan veel maatschappelijk wensen moet voldoen, terwijl er geen ruimte is om te ondernemen.

Rode loper

De motie stelt dat wet- en regelgeving in de weg kan staan bij de transitie die ook nog een rendabele bedrijfsvoering moet opleveren. Ook staat erin dat de ambities complex, eenvoudige oplossingen beperkt voorhanden en voorgestelde maatregelen veelal zeer ingrijpend zijn voor de agrarische sector. Met het aannemen van de motie leggen Provinciale Staten alvast een rode loper uit voor het invullen van de Samenwerkingsagenda.

In dat document moet concreet worden hoe aan de ambities van de Landbouwvisie wordt gewerkt, inclusief heldere doelen. Wat dat betreft is de visie nog een vrijblijvend verhaal zonder politieke keuzes. Daarover waren de partijen het redelijk eens.

Landbouwgezinde moties

Bij het vaststellen van de Samenwerkingsagenda later deze herfst mogen de Statenleden weer in conclaaf. Voor die volgende ronde loopt eenieder zich alvast warm. Ook LTO Noord Utrecht, die bij de Landbouwvisie met genoegen zag dat de landbouwgezinde moties telkens aan het langste eind trokken. Mede door het stemgedrag van D66 en PvdA kwamen de meest linkse fracties alleen te staan met hun boodschappenbriefjes.

De afgelopen maanden spande LTO Noord Utrecht zich hard in om Statenleden een realistische kijk op de landbouw te geven, onder meer via eigen visies en excursies naar boerenbedrijven. Dat er tijdens de vaststelling van de Landbouwvisie met realiteitszin naar de sector is gekeken, geeft de organisatie vertrouwen. Het gevoel overheerst dat Utrechtse politici met hen in gesprek willen over wat kan en wat niet kan.

Wantrouwen

Toch wordt er nog politiek vuurwerk verwacht. LTO Noord Utrecht beseft dat ze wederom aan de bak moet. Want de tijd dat Provinciale Staten uit wantrouwen vroegen om strengere dan landelijke eisen aan Utrechtse boeren ligt nog vers in het geheugen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  18° / 8°
  10 %
Meer weer