Landbouwvisie vraagt om actie

De landbouwvisie van minister Carola Schouten (LNV) wijst de goede richting uit, maar vereist wel een voortvarende aanpak. De agrarische sector is bereid te verbeteren en te verduurzamen. Hoe zit dat bij consumenten, retailers en vooral ook de overheid zelf?

Landbouwvisie+vraagt+om+actie
© Dirk Hol

Kernwoord in de landbouwvisie is het begrip 'kringlooplandbouw'. Concreet betekent dit dat reststromen worden ingezet in de agrarische sector en dat reststromen binnen de agrarische sector weer nuttig worden ingezet in andere delen van de sector. Wat SGP-jongeren betreft, wijst dit concept zowel de sector als overheden in de goede richting.

• Lees ook: Schouten: 'Denk na over je eigen bedrijfsproces'

Het is een richting waar de sector zelf intussen al hard aan werkt. De veehouderij bijvoorbeeld verwerkt afvalproducten van de voedselindustrie tot voerproducten voor de Nederlandse veestapel.

Regelgeving

De omslag naar kringlooplandbouw vraagt wat van de sector én de overheid. Het is belangrijk dat de minister laat zien dat het deels ook aan de overheid ligt, als de transitie mislukt. Veel wet- en regelgeving staat een succesvolle kringlooplandbouw namelijk in de weg.

Het is zaak dat de overheid hierin zelf de handschoen oppakt door eigen regelgeving aan te passen en zich ook binnen de EU in te zetten voor betere en meer eenvoudige regelgeving.

Veel taken

Van boeren wordt veel verwacht. Naast het produceren van hoogwaardig voedsel moeten ze het landschap beheren, de bodem gezond houden en de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil houden. In veenweidegebieden wordt bovendien van hen verwacht dat ze de bodemdaling stoppen of in ieder geval remmen.

Deze werkzaamheden zijn voor de Nederlandse landbouwers normale gang van zaken, maar ze brengen wel ontzettend hoge kosten met zich mee. Dit terwijl het stuk voor stuk maatschappelijke thema's zijn.

Miljonairs

Het is volstrekt onterecht om boeren neer te zetten als miljonairs met een gouden trekker. Door veel grond in bezit te hebben, is een agrariër op papier miljonair, maar in de winkel betalen met een zak grond zit er natuurlijk nog niet in.

Agrariërs hebben te weinig geld om te investeren in al deze belangrijke taken. Het gevolg is dat jonge boeren vaak weinig perspectief zien om door te gaan. Zeker voor hen is het van belang dat de overheid ruimte geeft om geld te verdienen.

Billijke beloning

Voor maatschappelijke taken als het beheer van ons landschap verdienen agrarische ondernemers een billijke beloning. Zolang dit niet in de prijs van ons voedsel is verwerkt, is het aan de overheid om deze inzet op een andere manier te belonen.

Een onderwerp dat niet wordt aangesneden in de landbouwvisie, is het verminderen van het aantal dieren. Wat SGP-jongeren betreft is dat terecht. Minder dieren mag nooit een doel op zichzelf zijn.
Als in Nederland minder dieren worden gehouden, zal de vleesproductie verschuiven naar landen als Polen. Daar is het met het dierenwelzijn veel minder gesteld en ook het milieu zal er niets mee opschieten.

Stappen zetten

De landbouwvisie wijst de goede richting uit. Het is wat SGP-jongeren betreft zaak dat nu actie wordt ondernomen. Er moeten echt stappen worden gezet.

Daarin ligt het niet aan de boeren: zij werken dag in, dag uit aan een duurzame en innovatieve sector. Het is nu vooral aan de overheid om te laten zien dat het ernst is. Laat minister Schouten snel werk maken van eenvoudiger regels en geld ter beschikking stellen om haar goede lijn concreet te vertalen in acties.

Frans Hazeleger en Willemieke de Graaf Commissie Duurzame Ontwikkeling en Landbouw SGP-jongeren

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  4° / -3°
  10 %
 • Zondag
  6° / 2°
  20 %
 • Maandag
  8° / 5°
  50 %
Meer weer