Vijf+vragen+over+Landbouwvisie+Utrecht
5 vragen
© Koen van Wijk

Vijf vragen over Landbouwvisie Utrecht

De Landbouwvisie Utrecht schetst een gedroomd toekomstbeeld voor de Utrechtse land- en tuinbouw in 2050. Natuurinclusief, circulair, maatschappelijk gewaard en klimaatneutraal zijn de kernwoorden. Concreet wordt het nog nauwelijks.

Waarvoor dient de Utrechtse Landbouwvisie?

De Landbouwvisie beschrijft het gewenste toekomstbeeld voor de landbouw in 2050 en wat de provincie samen met haar partners gaat doen om daarnaartoe te werken. De Landbouwvisie is geen blauwdruk, wel een richtingwijzer in een transitie naar een vitale, duurzame landbouw. Er staan nog geen concrete doelstellingen met richtlijnen, getallen en percentages in. Die concretiseringsslag volgt in de Samenwerkingsagenda.

Hoe is de visie gemaakt?

De Landbouwvisie is tot stand gekomen in een participatief proces. Dat betekent dat de provincie met vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties, de AVP-gebiedscommissies, andere overheden, kennisinstellingen en agrarische bedrijven heeft gesproken. Het document Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur van LTO Noord en natuurorganisaties diende als bouwsteen voor de visie. De provincie blijft die partijen ook bij het vervolg betrekken.

Wat verstaat Utrecht onder natuurinclusief werken?

Volgens de Landbouwvisie Utrecht is natuurinclusief werken in 2050 een gangbaar verdienmodel, dat voor natuur zorgt, deze gebruikt en spaart. Scherper is het begrip nog niet gedefinieerd. De provincie gaat deelnemen aan het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur van landbouw- en milieupartijen. De pijlers hiervan zijn monitoring, verkennen van nieuwe verdienmodellen, inschakelen van voorbeeldbedrijven, pilot natuurinclusieve landbouw in de Groene Contour en opzetten van een kennisplatform.

Mag de intensieve veehouderij blijven?

De toekomstige omvang van de intensieve veehouderij in Oost-Utrecht is een van de heetste politieke hangijzers. De provincie volgt grotendeels het gangbare landelijk beleid van warme sanering van de varkenshouderij. Verder stelt de Landbouwvisie dat inkrimping van de veehouderij onvermijdelijk is om de doelen in circulariteit en omgevingskwaliteit te halen. Ze gaat daarbij niet verplichten, maar volgt natuurlijk verloop van stoppers. Met een brede alliantie wordt gewerkt aan een strategie voor een circulaire intensieve veehouderij.

Wat draagt de sector bij aan klimaatneutraal?

Daarvoor staan straks de boerendaken zo vol mogelijk met zonnepanelen en werkt de agrarische sector mee aan de komst van energielandschappen op minder goede landbouwgronden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer