'De visie van de minister sluit aan bij die van ons'

'Een visie gaat over de hoofdlijnen, niet over de precieze uitwerking. Kringlooplandbouw sluit goed aan bij datgene waar de vakgroep al enkele jaren aan werkt', zegt voorzitter Wil Meulenbroeks van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

%27De+visie+van+de+minister+sluit+aan+bij+die+van+ons%27
© Eigen Foto

'Circulariteit door grondgebondenheid, maar ook de gevolgen van klimaatverandering, vermindering van broeikasgassen en diergezondheid staan op de agenda. Goed om te zien dat de visie van het ministerie aansluit bij onze opvattingen. De kringlopen moeten zoveel mogelijk worden gesloten. Dat kan grensoverschrijdend zijn. Niet al het voer hoeft uit Nederland te komen.'

De visie van de landbouwminister was voor de vakgroep de aanleiding om de KringloopWijzer (KLW)-pilot weer op de agenda te zetten, laat Meulenbroeks weten. 'Op een ongelukkig moment is dit tot stilstand gekomen.'

Beloning

De KLW moet nog worden doorontwikkeld en er moet een beloning tegenover staan, vindt Meulenbroeks. Bijvoorbeeld in de vorm van zekerheid van GLB-betaling op langere termijn. Ook ontbreken er KLW-modules, zoals biodiversiteit.

'Zeker wat betreft ammoniakreductie uit stallen staat de melkveehouderij voor een flinke opgave, veel meer nog dan de pluimvee-en varkenshouderij. Samen met de Duurzame Zuivelketen hebben we instrumenten in handen waarmee we de visie van de minister handen en voeten kunnen geven', zegt de LTO-man. 'Haar visie is geen blauwdruk, maar het is ook niet vrijblijvend. De koers is helder.'

Diversiteit

Het einddoel in 2030 betekent niet dat de agrarische sector volledig biologisch wordt, benadrukt Meulenbroeks. 'We moeten af van het 'framen' dat het ene beter is dan het andere. Diversiteit in de bedrijfsvoering is een sterk punt dat moet blijven bestaan. Dat lees ik ook terug in de visie van de minister.'

Hij zegt dat biologisch een marktsegment is dat zich nu al onderscheidt met gmo-vrij voer en kunstmest- en chemievrije bedrijfsvoering. 'Maar op het gebied van mineralenefficiëntie scoort de gangbare bedrijfsvoering vaak beter.' Ook qua mineralenbenutting sluit de visie van de minister bij die van LTO aan. 'Zoveel mogelijk organische mest benutten als voeding voor de plant en dan kijken of er nog aanvulling in de vorm van kunstmest nodig is.'

Schouten over stallen
'Er komt een overgang naar integraal duurzame en emissiearme stal- en houderijsystemen, die het leefklimaat voor mens en dier verbeteren en de emissies van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof verlagen of voorkomen. Stallen bieden ruimte aan natuurlijke gedrag. De koe in de wei blijft het uitgangspunt.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer