'Visie gaat pas schuren als uitvoering concreter wordt'

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwalitiet presenteerde op 8 september haar visie op de agrarische sector onder de naam Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden.

%27Visie+gaat+pas+schuren+als+uitvoering+concreter+wordt%27
© Ruud Ploeg

Waarom is deze visie gemaakt?

De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend, stelt Schouten. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over vijftig jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt de bodem uitgeput te raken en is er sprake van een verlies aan biodiversiteit.

Het huidige landbouwsysteem is erop gericht zoveel mogelijk te produceren tegen zo laag mogelijke kosten en het is volgens Schouten nu de uitdaging om met zo min mogelijk grondstoffen, dus minder belastend voor het milieu, voedsel te produceren.

Wat staat er in de visie?

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden kiest Schouten voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.

Kringlooplandbouw doet recht aan de natuur en moet ook een goede boterham opleveren. De omslag naar kringlooplandbouw bouwt voort op een ontwikkeling die reeds is ingezet.

Wat gaat er met de visie gebeuren?

De visie moet leiden tot nieuwe wetten en regelingen. De eerste voorstellen heeft Schouten reeds naar de kamer gestuurd.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet de visie als uitgangspunt of denkrichting voor een verdere uitwerking. Ze wil daarbij in discussie treden met boeren, afzetorganisaties, maatschappelijke organisaties en de consument, met als inzet een duurzamere landbouw met genoeg verdienpotentieel voor de boer.

Hoe is de visie ontvangen?

Over het algemeen positief. Logisch, want niemand is tegen duurzame landbouw. Toch zijn er punten van kritiek. Er is weinig aandacht voor sierteelt, vinden KAVB en Anthos. NFO en LTO Glaskracht Nederland missen de rol van groene gewasbescherming. Milieu-organisaties vinden de visie niet concreet.

Wat zijn de meningen in politiek Den Haag?

Schoutens visie overstijgt deze kabinetsperiode en heeft daarom een breed draagvlak nodig. De minister erkent dat er in het kabinet stevig over is gediscussieerd. 'Deze discussie loopt dwars door de coalitie', zegt ze.

Vanuit de oppositie klinken positieve signalen. Al is vooral links teleurgesteld in het ontbreken van een krimp van de veestapel. Volgens de minister gaat het pas schuren als de uitvoering van de visie concreter wordt.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer