Landbouwvisie Utrecht nog vrijblijvend

De Landbouwvisie van provincie Utrecht ontving van Provinciale Staten deze week zowel lof als kritiek. Het is mooi dat alles erin staat, maar hoe doelen worden bereikt en welke keuzes daarvoor nodig zijn, ontbreken in het verhaal.

Landbouwvisie+Utrecht+nog+vrijblijvend
© William Hoogteyling

Een landbouwvisie is nodig, ook voor deze dichtbevolkte provincie, waar toch de helft van de grond in de handen is van de land- en tuinbouw. In 2050 is de Utrechtse landbouw volgens deze visie grotendeels circulair, natuurinclusief en klimaatneutraal.

Boeren en tuinders produceren met hun familiebedrijven van beperkte schaal gezonde, veilige en milieuvriendelijke voedselproducten. Die vinden voor een flink deel hun weg via korte ketens naar de Utrechtse burger.

Milieuvriendelijk

Er wordt milieuvriendelijk gewerkt met minimale emissies en grondstofkringlopen die zich zoveel mogelijk sluiten op bedrijfs- of lokaal niveau. Mestafzet buiten de provincie blijft zo laag mogelijk.

Circulaire landbouw op Europees niveau is veel realistischer

Chris Westerlaken, CDA-Statenlid Utrecht

Natuurinclusief wordt een gangbaar verdienmodel en de agrarische sector levert ook haar bijdrage aan een klimaatneutrale provincie.

Kritiek

Tijdens de bespreking van de Landbouwvisie toonden politici deze week waardering voor de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Maar kritiek was er ook, vooral op het gebrek aan een duidelijke marsroute naar het gedroomde toekomstbeeld. Zonder kaders valt er weinig te controleren, werd gezegd.

De concretisering ontbrak, want die volgt later deze herfst in de Samenwerkingsagenda.

Politieke vuur

'Juist in dat verhaal komt het politieke vuur, maar het is buiten beeld gehouden van Provinciale Staten. Wij zouden graag daarover meebeslissen, zodat het niet een speeltje van het college wordt', zei D66-Statenlid Sebastien Kraaijeveld onomwonden.

Na een amendement van D66 en vijf andere politieke partijen toonden Gedeputeerde Staten zich bereid die Samenwerkingsagenda binnenkort eveneens ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

Utopia

De Landbouwvisie Utrecht schetst een soort Utopia en staat bol van het wensdenken, vatte SGP-Statenlid Piet van Leeuwen het samen. 'Komt er ook een prikkel die het mogelijk maakt aan al die wensen te voldoen?' vroeg hij zich af.

ChristenUnie-Statenlid Arne Schaddelee vroeg zich af hoe de boer in 2050 dat allemaal waar kan maken. 'De ideale agrariër is dan een schaap met vijf poten, maar zonder ruimte om te ondernemen.' Korte ketens zijn in de huidige vorm moeilijk tot een succes te maken, volgens ChristenUnie, dat met een alternatief komt.

Streekproducten

Het CDA ziet wel wat in een provinciaal keurmerk voor verse streekproducten. CDA-Statenlid Chris Westerlaken betwijfelde het realisme in de beoogde circulariteit op bedrijfs- of provinciaal niveau. 'Circulaire landbouw op Europees niveau is veel realistischer. Kringlooplandbouw is geen doel op zich en betekent ook niet terug naar 1950.'

PvdA en VVD drongen aan op snelle aansluiting bij FoodValley in Gelderland, zodat ook die kennisontwikkeling kan worden benut. De VVD stelde dat de provincie boeren moet faciliteren in de transitie, bijvoorbeeld door de POP3-regeling eenvoudiger te maken.

Intensieve veehouderij

Hoewel de provincie deze zomer verklaarde dat verkleining van de intensieve veehouderij geen doel is, blijkt daar in Provinciale Staten nog discussie over. SGP en PVV braken een lans voor de intensieve veehouderij en diens rol als verwerker van afvalstromen en haar nut voor een circulaire landbouw.

Partijen als GroenLinks spreken uit de sector liever te zien verdwijnen. Het CDA stelde dat er een einde gekomen is aan de groei van intensieve bedrijven in Utrecht.

LTO Noord ziet kansen en wil jonge boeren begeleiden
De Utrechtse Landbouwvisie kwam tot stand via participatie, met onder meer de inbreng van LTO Noord via het Actieplan Duurzame landbouw met Natuur. LTO Noord Utrecht herkent zich in de visie, maar vindt dat deze wel wat uitdagender kan. Anderzijds is de Landbouwvisie ook een maatschappelijke wensenlijst. Tijdens een LTO Noord-bijeenkomst met jonge Utrechtse boeren vorige week werd de Landbouwvisie besproken. De ondernemers zien zich uitgedaagd om te proberen met goede verdienmodellen die wensen in te vullen. Daar liggen kansen, beseffen zij, al werkt de praktijk vaak niet mee. LTO Noord ziet een rol voor zichzelf om die kansen te zien en ondernemers te helpen bij het verzilveren daarvan.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  4° / -3°
  10 %
 • Zondag
  6° / 2°
  20 %
 • Maandag
  8° / 5°
  50 %
Meer weer