'Minder weerstand is ons doel'

Maatschappelijke weerstand wegnemen is voor de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) een belangrijke drijfveer om mee te werken aan de warme sanering van de varkenshouderij. Dit zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

%27Minder+weerstand+is+ons+doel%27
© Stimuland

Twee derde van de Opiniepanel-deelnemers is positief over het feit dat LNV-minister Carola Schouten bijdraagt aan een structureel gezondere varkenshouderij. Verrast u dat?

Het organiseren van meer marktkracht wordt een van de belangrijkste speerpunten van de POV in de komende jaren

Ingrid Jansen, voorzitter van de POV

'De signalen om als producentenorganisatie hieraan mede invulling te geven, staan bij ons van meet af aan op groen in plaats van op rood. Met andere woorden: er is draagvlak voor onder de leden. Ik vind het mooi dat dit ook zo uit de enquête naar voren komt.'

Minder varkens in overbelaste gebieden is voor 80 procent van de geënquêteerden bespreekbaar. Hoe verklaart u die uitkomst?

'Bedrijven die geuroverlast veroorzaken, ervaren de meeste maatschappelijke weerstand. De regeling is er juist voor om middels sanering en innovaties maatschappelijke weerstand weg te nemen.

'Dat moet ten goede komen aan de hele sector. Het is mooi om te zien dat deze zienswijze binnen de POV zo breed wordt gedeeld.'

• Lees ook: Helft varkenshouders steunt krimp veestapel

Wat zal het effect zijn wanneer voor 120 miljoen euro aan varkensrechten uit de markt wordt genomen?

'De regelingen moeten nog concreet worden uitgewerkt. Het is dus nog niet bekend hoe aantrekkelijk deze worden voor individuele bedrijven en in welke mate ondernemers daarom straks intekenen.'

De wens om varkensrechten uitwisselbaar te maken komt ook nu weer naar voren. Is dat bespreekbaar?

'De POV is daarvan geen voorstander. Maar wij zien wel dat er binnen onze achterban verschillende stromingen zijn, zoals een groep ondernemers die op afzienbare termijn wil stoppen.

'In het kader van de sanering van bedrijven is 120 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast kijken we of en hoe we de regeling kunnen uitrollen naar de rest van Nederland en voor stoppers wat kunnen betekenen. We zoeken daarvoor budget.'

• Lees ook: Varkenshouder wil opkoop in heel Nederland

Twee derde van de deelnemers aan het Opiniepanel geeft aan dat er een saneringsregeling voor heel Nederland moet komen.

'De inzet van de POV is om de regeling uit te rollen over heel Nederland. Ook in andere regio's kunnen immers overlastsituaties ontstaan.'

Een kwart stoppers en nog eens 44 procent geeft aan de komende tien jaar de bedrijfssituatie te willen handhaven. Betekent dat geen standstill?

'Een economisch gezonde varkenshouderij moet een bepaalde omvang hebben, maar er zijn meer zaken die ertoe doen. Denk aan goede opbrengsten, lagere kosten, motiverende regelgeving en aantrekkelijke vooruitzichten.

'Het organiseren van meer marktkracht wordt de komende jaren een van de belangrijkste speerpunten van de POV.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer