De+weerstand+krimpt+in+de+varkenshouderij
Commentaar
© Ruud Ploeg

De weerstand krimpt in de varkenshouderij

Minder varkens was voor boeren lange tijd onacceptabel en aanleiding voor fel protest. Varkenshouders hechten nu vooral aan een gunstige regeling voor stoppers én blijvers.

Na eerdere opiniepeilingen van Nieuwe Oogst over zonneparken op landbouwgrond en de impact van de droogte voor gewastelers, ondervroegen we dit keer varkenshouders.

Van hen wilden we weten hoe zij staan tegenover het hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij. Bijna vierhonderd varkensboeren namen deel, waardoor een nauwgezet beeld ontstaat over hoe de sector tegenover enkele delicate thema’s staat.

Bijna de helft (47 procent) van de boeren steunt een krimp van de varkensstapel, 80 procent heeft geen moeite met de sluiting van bedrijven in belaste gebieden. 33 procent van de varkenshouders overweegt deelname aan de opkoopregeling.

In de huidige context zien veel boeren krimp als onvermijdelijk’

De uitkomsten van het Nieuwe Oogst Opiniepanel zijn vooral opmerkelijk wanneer je deze in historisch perspectief plaatst. Wie herinnert zich nog het massale verzet eind jaren negentig tegen de herstructureringswet van LNV-minister Laurens Jan Brinkhorst?

In de huidige politieke, economische en maatschappelijke context beschouwen veel meer boeren dan toen krimp als pijnlijk maar onvermijdelijk. Veel varkenshouders zonder opvolger, bezitten de leeftijd dat de vraag over stoppen sowieso een keer op tafel komt.

• Lees ook: Varkenshouder wil opkoop in heel Nederland

Ondertussen gaat de schaalvergroting in de varkenshouderij onverminderd voort. In 1950 telde Nederland 271.000 bedrijven met varkens, vooral gemengde bedrijven. In 1980 42.000, in 2000 15.000 en momenteel circa 4.000. Die daling zal gezien de trends doorzetten, waarbij de blijvers onverminderd inzetten op schaalvergroting en inpassing in de omgeving, maar bovenal marktgerichter opereren.

Een koppeling tussen sanering en innovatie, verduurzaming en mestverwerking is voor varkensboeren van levensbelang. Het neemt de maatschappelijke druk niet direct weg, maar kan de sector wel een boost geven naar meer economisch draagvlak.

• Bekijk ook reactie van Ingrid Jansen op uitkomsten Nieuwe Oogst Opiniepanel

Weer

 • Woensdag
  27° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  20 %
Meer weer