%27LTO+blijft+inzetten+op+meer+alternatieven+sleepvoet%27
Interview
© Eigen Foto

'LTO blijft inzetten op meer alternatieven sleepvoet'

Per 1 januari 2019 komt er een verbod op de sleepvoet op gras op klei en veen. Deze week gaf minister Carola Schouten (LNV) in antwoord op Kamervragen aan dat er voldoende alternatieven zijn. Herman Bakhuis, vakgroeplid en portefeuillehouder klimaat en ammoniak van LTO Melkveehouderij, ziet dit anders.

Wat vindt LTO hiervan?

'Het sleepvoetverbod is een langslepende discussie. Laten we beginnen in 2014, toen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) de Overeenkomst Generieke Maatregelen werd afgesloten door onder meer de Ministeries, LTO Nederland, NMV, NZO en Cumela.

Het PAS heeft ons ook ruimte gegeven, daarbij denk ik dat zonder het PAS veel ingrijpendere maatregelen waren genomen

Herman Bakhuis, vakgroeplid en portefeuillehouder bij LTO

• Lees ook: Schouten ziet voldoende alternatieven voor sleepvoet

'Deze overeenkomst werd afgesloten in het kader van het PAS. Het verbod op de sleepvoet maakte daar onderdeel van uit, maar wel onder de voorwaarde dat er alternatieven zouden zijn.

'Met name de borgingseisen die LNV stelt en het tijdspad voor de invoering, maken alternatieven in de praktijk onmogelijk.'

Was die afspraak destijds wel goed?

'In het kader van het PAS kregen bedrijven extra ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van een Natuurbeschermingswetvergunning. Die ruimte moest gecreëerd worden door ammoniakbeperkende maatregelen. Het was dus een kwestie van geven en nemen.

'We moeten nu dus echt leveren, om in de toekomst ontwikkelruimte op dit vlak te houden. Zonder het PAS hadden we sowieso niet kunnen doorboeren. Ik vrees dat dan juist veel ingrijpender maatregelen waren genomen.'

Het ministerie heeft drie alternatieven?

'Inderdaad. De pulse-trackbemester legt de drijfmest in kuiltjes in de grond. Dit is een nieuwe machine, het is de vraag of deze populair wordt. Die sleepvoetbemester mag straks alleen nog gebruikt worden als twee delen drijfmest verdund worden met één deel water.

'Verder werkt het ministerie op verzoek van de sector aan uitwerking van een alternatief voor bedrijven met bovengemiddelde beweiding. Dan zou de sleepvoetbemester in de zomerperiode in beperkte mate zonder verdunning kunnen worden ingezet.'

Wat ziet LTO graag?

'LTO had ingezet op goedkopere en praktischere alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan het mengen van water in de mestput en/of via een goedkope meting bepalen of de mest voldoende verdund is.

'Deze alternatieven beperken ook de ammoniakemissie in de stal en kunnen goedkoper zijn dan in de tank bijmengen. Volgens LNV was dit alternatief voor begin 2019 niet haalbaar. We blijven ons hiervoor inzetten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer