Teler+wil+helderheid+over+nullozing
Nieuws
© Koen van Wijk

Teler wil helderheid over nullozing

LTO Glaskracht Nederland wil meer duidelijkheid over wat de nagenoeg nullozing inhoudt voor glastuinders.

In het Platform Duurzame Glastuinbouw zijn afspraken gemaakt te streven naar deze nagenoeg nullozing in 2027, zonder dat bekend is wat dit precies betekent, zei voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht tijdens het donderdag gehouden WaterEvent. 'Tuinders die nu investeren in hun waterhuishouding hebben recht te weten waar ze aan toe zijn en daar hoort duidelijkheid over de nagenoeg nullozing bij.'

Zo leeft onder tuinders de vraag of er tijdens de teeltwisseling mag worden geloosd als het water niet kan worden hergebruikt en hoeveel dat mag zijn. 'Toen in 2010 de emissienormen voor de glastuinbouw werden afgesproken, leek 2027 nog relatief ver weg, maar inmiddels is er behoefte aan de vaststelling van het einddoel.' Ook voor het onderzoek is helderheid van belang, stelt Van der Tak.

Beter samenwerken

LTO Glaskracht wil ook bekijken wat mogelijk is als de nullozing niet wordt gehaald. 'Hoe kleiner de hoeveelheid water is die een glastuinder overhoudt, hoe lastiger het wordt om investeringen te doen om dat water te hergebruiken of te zuiveren. Tuinders kunnen dan beter samenwerken.' Volgens de tuindersorganisatie kan ook samenwerking tussen telers en overheden nuttig zijn.

'Het Hoogheemraadschap van Delfland wil bijvoorbeeld circulair worden. Als in een samenwerkingsverband de doelen van de sector en de overheid tegen lagere kosten kunnen worden gehaald, is het slimmer om het zo te regelen. Concreet betekent dit dat het waterschap de laatste kilo's stikstof en fosfaat goedkoper uit het restwater kan verwijderen dan elk bedrijf afzonderlijk', zegt Van der Tak.

Haalbaarheid verschilt

Nullozingen komen voor in diverse teelten, zoals bij tomaat, paprika, gerbera, roos en potplanten, maar bijvoorbeeld nog niet bij phalaenopsis. De haalbaarheid van nullozing is in de praktijk sterk afhankelijk van het individuele teeltbedrijf. Een bedrijf kan er op technisch vlak nog niet klaar voor zijn, bijvoorbeeld wat betreft de beschikbaarheid van goed gietwater en voldoende opslag- en ontsmettingscapaciteit voor drainwater.

Ook de bedrijfsvoering kan een sta-in-de-weg zijn, door bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde reinigingsmiddelen. 'Dat een glastuinder bij een teelt niet meer hoeft te lozen, wil nog niet zeggen dat alle bedrijven in die teelt dat kunnen.' Dat element is ook van belang bij het streven naar een nagenoeg nullozing, aldus LTO Glaskracht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  11° / 1°
  10 %
 • Maandag
  12° / 0°
  10 %
Meer weer