Gelderse+Staten+willen+wolf+actief+monitoren
Nieuws
© Pixabay

Gelderse Staten willen wolf actief monitoren

Provinciale Staten van Gelderland willen dat wolven in de provincie actief worden 'gemonitord'. Een motie van D66 die het provinciebestuur hiertoe oproept, werd woensdag aangenomen.

In het Interprovinciaal Overleg (IPO) werken de provincies aan een nieuwe versie van het Operationeel Draaiboek Wolf. Daarin wordt rekening gehouden met het feit dat wolven zich in Nederland gaan vestigen, nu er het laatste jaar veel meer waarnemingen zijn geweest. D66-Statenlid Stan Hellegers vindt dat Provinciale Staten zelf kaders moet stellen over wat er in dat draaiboek moet komen.

• Lees ook: Mogelijk wolvenkoppel op de Veluwe

'Wij willen in plaats van passieve monitoring een actieve monitoring van wolven. Bij passieve monitoring kijk je alleen naar de dode schapen die je vindt. Dat vinden wij een verkeerd signaal, want dan kun je er niets meer aan doen. In plaats daarvan willen we dat er een actieve monitoring komt, zodat we als beleidsmakers meer mogelijkheden krijgen om te sturen.'

Loopsporen

Hellegers wijst op de tellingen van grofwild. 'Voor de wolf zijn er al organisaties die zich bezighouden met het in kaart brengen van de aanwezigheid van wolven, bijvoorbeeld door het zoeken naar wolvenkeutels en loopsporen. De provincie is daar niet betrokken. Dat willen we graag anders zien. Het is aan het provinciebestuur om daar invulling aan te geven.'

De partijen die de motie steunen, verwachten dat kennis van de populatie voor meer draagvlak kan zorgen. 'Er doen veel verhalen de ronde over de wolf', merkt ChristenUnie-Statenlid Dirk Vreugdenhil.

Verschillende meningen

'De meningen lopen sterk uiteen. De een meent dat de wolf een gevaar vormt voor kleine kinderen, de ander meent dat door de wolf de biodiversiteit verbetert en dan heb je nog allerlei meningen daartussenin. Voor ons is betrouwbare informatie belangrijk, zodat we een goede belangenafweging kunnen maken.'

Vreugdenhil denkt dat ook schapenhouders daarbij gebaat zijn. 'Als zorgen onterecht zijn, dan weten we dat. Als zorgen terecht zijn, dan kunnen we er direct mee aan de slag.'

Andere moties

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten werden ook andere moties aangenomen. Zo gaat het eigen risico bij wildschade niet omhoog en blijft de jacht op zondag verboden.

Daarnaast blijven vrijstellingen voor schadebestrijding het voorkeursinstrument van de provincie. Het provinciebestuur overwoog eerder om vrijstellingen om te zetten in ontheffingen. Vrijstellingen zijn sneller in te zetten en daardoor laagdrempeliger.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  24° / 17°
  10 %
 • Donderdag
  22° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  24° / 11°
  10 %
Meer weer