FrieslandCampina+legt+klimaatlat+voor+leden+steeds+hoger
Nieuws
© Persbureau Noordoost

FrieslandCampina legt klimaatlat voor leden steeds hoger

Zuivelconcern Friesland Campina wil meer informatie hebben over de broeikasgasuitstoot van de aangesloten melkveebedrijven. 'Klanten en afnemers vragen daar om, we kunnen die vraag niet negeren ', stelt coöperatievoorzitter Frans Keurentjes.

Deze week kregen de negentienduizend leden van 's lands grootste zuivelonderneming de nieuwe reglementen in de bus. Opvallend is een aanpassing van Foqus planet, het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma van de leden-melkveehouders voor de productie van melk.

In het programma staan basiseisen plus een aantal modules op het gebied van weidegang en duurzame ontwikkeling. Leden-melkveehouders die goed scoren op Foqus planet, ontvangen een extra toeslag op het melkgeld. Alle leden betalen een toeslag voor Foqus planet om de kosten hiervan te dekken.

Drie modules

Het kwaliteitsprogramma bestaat voortaan uit drie modules: diergezondheid en -welzijn, biodiversiteit en klimaat. De klimaatmodule is nieuw omdat klanten en afnemers van de coöperatie in toenemende mate vragen naar de resultaten van melkveebedrijven op klimaat. 'Maar FrieslandCampina wil zelf ook mondiaal koploper worden met een lager broeikasgasuitstoot per kilo melk', volgens Keurentjes.

Om inzicht te krijgen in de broeikasgasuitstoot baseert FrieslandCampina zich op de Module Klimaat in de kringloopwijzer. Het wordt dan ook voor leden-melkveehouders in Nederland en Belgie verplicht om die per 1 januari 2019 in te vullen.

Verplichte karakter

Dat verplichte karakter lag in het verleden gevoelig bij een klein deel van de leden van FrieslandCampina. Keurentjes verwacht echter nu begrip voor het feit dat de kringloopwijzer de basis gaat vormen om te broeikasgasemissie van de leden-bedrijven te bepalen. 'Er is simpelweg geen alternatief. Maar we begrijpen dat er zorg is over de borging. Daar gaan we dan ook extra energie op inzetten.'

Ook elders worden de kringloopwijzer verder ontwikkeld, onder andere in een pilot, waaraan minister Schouten onlang haar goedkeuring gaf.

Top Zuivellijn

Klimaat speelt ook een rol op bij de nieuwe Top-Zuivellijn die het zuivelconcern per 1 januari 2019 op de markt wil brengen. Melkveehouders die aan deze extra duurzame melkstroom willen meedoen moeten voldoen aan een aantal harde criteria zoals weidegang, grondgebondenheid en de aanwezigheid van koeborstels.

Over de exacte criteria wordt begin oktober meer bekend. FrieslandCampina komt namelijk niet met een eigen keurmerk maar wil meedoen met het internationale keurmerk 'On the way to PlanetProof'. Een verzoek daartoe is ingediend Stichting Milieukeur (SMK).

Logistieke kosten beperken

In de eerste fase wordt gezocht naar melkveebedrijven die in de buurt van een productielocatie liggen waar dagverse zuivel en kaas wordt gemaakt. Dat moet ervoor zorgen dat de logistieke kosten beperkt worden.
Daarnaast moeten boeren die in aanmerking willen komen om mee te doen aan de Top-Zuivellijn, op alle drie modules in Foqus planet horen bij de vijftig procent die daarop het beste scoort. Ook moeten ze op één van de drie modeles bij de best presterende 20 procent horen.

FrieslandCampina verwacht dat er voorlopig ruimte is voor 10 procent van de leden om aan de nieuwe zuivellijn mee te doen. Door deel te nemen aan de Top-Zuivellijn kunnen deze in eerste instantie een toeslag van 1 euro per 100 kilo tegemoet zien. Vanaf januari 2020 wordt dat 2 euro per 100 kilo. Verder worden extra opbrengsten ingezet in coöperatieve duurzaamheidsinitiatieven. De winst van de bijzondere melkstromen komt via de prestatietoeslag ten goede aan het collectief.

Ledenbijeenkomsten

'Met de klimaatdoelstelling in Foqus planet en met de nieuwe Top-Zuivellijn wil FrieslandCampina alle aangesloten veehouders stimuleren om het niveau zo hoog mogelijk te leggen qua klimaatdoelstellingen. 'Uiteindelijk hopen we de lat voor iedereen omhoog te krijgen', aldus Keurentjes.

De nieuwe reglementen worden de komende weken besproken tijdens 80 ledenbijeenkomsten. De ledenraad beslist uiteindelijk op 18 december.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer