Boeren+buigen+zich+over+reductie+broeikasgassen
Achtergrond
© Twan Wiermans

Boeren buigen zich over reductie broeikasgassen

Vijftien melkveehouders buigen zich in de kennisgroep Melk & Klimaat over het terugbrengen van broeikasgassen in de bedrijfsvoering.

De kennisgroep maakt deel uit van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Naast Wageningen University & Research neemt Royal FrieslandCampina deel aan het initiatief.

Op alle bedrijven is een nulmeting gedaan en zijn verbeterplannen uitgevoerd. De uitstoot van broeikasgassen, uitgerekend in CO2-eenheden voor de productie van een kilo melk, is over de hele linie licht gedaald. Het beperken van krachtvoer, meer snijmais in het rantsoen en een betere melkproductie zijn maatregelen die bij alle bedrijven vruchten afwerpen.

Grote verschillen

Maar de verschillen per melkveehouderij zijn groot, weet projectleider Zwier van der Vegte, tevens manager van melkveeproefbedrijf De Marke. 'De grondsoort, de mate van intensivering en de uitwerking van regelgeving leiden allemaal tot verschillende uitkomsten.'

De grondsoort, de mate van intensivering en de uitwerking van regelgeving leiden allemaal tot verschillende uitkomsten

Zwier van der Vegte, projectleider en manager melkveeproefbedrijf De Marke

Daarnaast vinden de berekeningen plaats in de klimaatmodule in de Kringloopwijzer, dit is nog vrij globaal. 'We werken in de kennisgroep met een meer gedetailleerd rekenmodel, zodat de uitkomsten nog bedrijfsspecifieker zijn.'

Jongvee

Discutabel is het terugbrengen van het aantal stuks jongvee. Het melkveebedrijf wordt volgens de rekenmethode klimaatvriendelijker, terwijl de klimaatbelasting verschuift naar een kalveropfokker. 'Op dit punt is de conclusie dat het beter is koeien gezond oud te laten worden met een efficiënt rantsoen waarin zetmeel een belangrijke energiebron is.'

Op De Marke zijn ook proeven gedaan met het toevoegen van nitraat aan de voeding. 'Dat heeft grenzen, want te veel nitraat kan in de vorm van nitriet tot vergiftiging leiden. Als we het ureum in het rantsoen vervangen door maximaal 1,5 procent nitraat, vermindert de methaanuitstoot door de koe met 15 procent. Dat verlaagt de totale emissie op het bedrijf met 7,5 procent.'

Totale bedrijfsvoering

Volgens Van der Vegte is het zaak om de totale bedrijfsvoering onder de loep te nemen. 'En daarmee de benutting van stikstof, fosfaat en energie.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  25° / 11°
  60 %
 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  60 %
Meer weer