Aanzienlijk+minder+emissies+door+landbouw
Nieuws
© Ruben Meijerink

Aanzienlijk minder emissies door landbouw

In de periode 1990-2016 zijn de belangrijkste emissies naar de lucht, met uitzondering van fijnstof, door de land- en tuinbouw afgenomen. Dat meldt de website Compendium voor de Leefomgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR).

Door de lagere stikstofuitscheiding van landbouwdieren en door het gebruik emissiearme toedieningstechnieken, zoals mestinjectie in de landbouwbodems, daalde de emissie van ammoniak tussen 1990 en 2008. Verder vermelden de organisaties dat vanaf 2008 het emissieniveau verder afgenomen is door emissiearme huisvesting, meer export van mest, verbranding van pluimveemest en een verdere toename van emissiearme mesttoediening.

Afschaffing melkquotum

De afschaffing van het melkquotum had in de aanloop naar 2015 wel gevolgen voor de emissies. Veel melkveehouders hadden al in 2014 hun productie uitgebreid. Door de grotere melkveestapel en de hogere stikstofgehalten van ruwvoer, nam in 2014 en 2015 de ammoniakemissie met ongeveer 5 procent toe. In 2016 is deze emissie op hetzelfde niveau gebleven en bedraagt een derde van de emissie van 1990.

De grootste bron van koolstofdioxide-emissies wordt gevormd door de verbranding van brandstoffen, zoals wegverkeer. De land- en tuinbouw levert de grootste bijdrage in de totale Nederlandse emissies van ammoniak, methaan en distikstofoxide in 2016; respectievelijk 86, 74 en 77 procent. De bijdrage in de totale fijnstofemissie van de landbouw is 24 procent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer