%27Rewilding%27+natuur+loopt+uit+de+hand
Ingezonden
© eigen foto

'Rewilding' natuur loopt uit de hand

Natuurorganisaties streven naar een 'rewilding' van de natuur. Ze begroeten de terugkeer van de wolf met gejuich. De ervaringen in de Oostvaardersplassen leren ons dat hiervoor geen draagvlak is. Tijd voor een protest tegen de herverwildering van de natuur.

Door eeuwenlange cultivering van het Nederlandse landschap is er vrijwel geen 'echte natuur' meer over. Door de mechanisering verdwenen veel soortenrijke hooilanden en houtwallen. Dat wordt akkerbouwers en veehouders door veel natuurliefhebbers kwalijk genomen. Boeren krijgen de schuld van het verdwijnen van weidevogels en afname van de biodiversiteit.

Natuurorganisaties zoeken naar manieren om nieuwe natuur te creëren. Vaak wordt hiervoor landbouwgrond opgekocht en aan terreinbeherende organisaties overgelaten. In het verleden bleef daarbij vaak het karakter van het oude cultuurlandschap gehandhaafd, waardoor mooie wandelgebieden en parklandschappen ontstonden.

Deze aanpak gaat de 'rewilders', de wegbereiders van de wilde natuur, niet ver genoeg. Zij zien een ideale natuur voor zich zonder menselijke invloeden en waar natuurlijke processen de dienst uitmaken.

Levensruimte

De Oostvaardersplassen waren jarenlang het paradepaardje van de rewilders. De rewilding-beweging (onder meer ARK, Rewilding Europe, Free Nature en Natuurmonumenten) heeft een sterke lobby en grote achterban. Zij suggereren dat de door hen gecreëerde natuur veel echter is en aan meer soorten levensruimte geeft dan de ouderwetse halfnatuur die ontstond door eeuwenlang landbouwkundig landgebruik.

Om die natuur nog beter te laten functioneren, zetten deze organisatie allerlei dieren uit, zoals bevers en visotters. De komst van wolven, en op termijn wellicht beren en lynxen, juichen zij toe.

Botsing over dierenwelzijn

In tegenstelling tot boeren gelden voor de wilde natuur vrijwel geen regels. In de Oostvaardersplassen leidde dit tot een grote publieke botsing over dierenwelzijn. Daarnaast is de waterkwaliteit er van abominabele kwaliteit, maar onder de noemer 'het is natuur' kijkt de overheid de andere kant op.

Rewilding leidt er ook toe dat ook veel aangrenzende landbouwgronden ongeschikt worden gemaakt voor normaal landbouwgebruik. Het beheer van de 'nieuwe natuur' is relatief goedkoop, want er wordt geen zorg verleend en zelfs voedering in de winter of het aanvoeren van drinkwater hoeft niet.

Veel geld

Er gaat desondanks veel geld om in rewilding. Er komen fondsen uit Brussel en de Postcodeloterij verleent steun. Maar als je ziet wat daarmee wordt gedaan en hoeveel dierenleed het oplevert, dan moet je je afvragen of dat geld wel goed wordt besteed.

De Oostvaardersplassen zijn een vogelrichtlijn- en Natura 2000-gebied. Het beheer zou de beschermde vogels die het gebied wereldberoemd maakten moeten behouden, maar door de overbegrazing zijn van de 26 rode lijstsoorten die er voorkwamen, meerdere verdwenen en andere sterk in aantallen achteruitgegaan.

Protest

Vanuit een groep betrokken boeren en burgers vragen wij om garanties voor het dierenwelzijn in deze zogenaamd wilde natuurgebieden. Daarbij moeten dezelfde normen en zorgplicht worden gehanteerd als in de veehouderij. Om onze boodschap kracht bij te zetten, houden wij op zondag 30 september een protestbijeenkomst in Lelystad. Wij hopen op uw steun.

Bert Fernhout en Bas Metzemaekers Paardenhouder en voormalig hoefsmid

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer