Kruisbestuivingen+tussen+veehouder+en+industrie
Achtergrond
© Michiel Elands

Kruisbestuivingen tussen veehouder en industrie

Met innovatieve ideeën nieuwe stallen ontwerpen en bestaande stallen aanpassen aan de nieuwe Brabantse milieuwetgeving. Dat is de insteek van de Taskforce Toekomstbestendige Stallen. Boeren, bedrijven, kennisinstellingen en de overheid zijn afgelopen week samen rond de tekentafel gegaan.

De varkensstal als oplaadpunt voor elektrische auto's, elke bedrijf energieneutraal en warmte van varkens gebruiken om mest te drogen. Het zijn enkele dromen die aan het licht komen bij de kennissessie Toekomstbestendige Stallen.

Varkenshouders, industriebedrijven, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van provincie, ondernemersorganisatie FME, ZLTO en VNO-NCW Brabant Zeeland verzamelden woensdag in Oirschot de eerste ideeën voor nieuwe milieuvriendelijke stalconcepten voor de varkenshouderij.

Tien oplossingen

De komende jaren gaan de partijen tien oplossingen ontwikkelen voor de varkens-, melkvee-, pluimvee-, geiten- en kalverhouderij. 'We richten ons in eerste instantie op het ombouwen van bestaande stallen', zegt projectleider en FME-medewerker Jacqueline van Oosten. 'Want daar is de grootste slag te slaan.'

We richten ons in eerste instantie op het ombouwen van bestaande stallen

Jacqueline van Oosten, projectleider Taskforce Toekomstbestendige Stallen

De afgelopen maanden zijn verschillende groepen veehouders bij elkaar gekomen om hun wensenlijstje voor een nieuw stalconcept boven tafel te krijgen. Voor varkensstallen zijn diergezondheid, mest, brandveiligheid, energiebesparing en arbeidsomstandigheden belangrijke aandachtspunten.

'Voor de andere sectoren kunnen we op andere thema's inzetten', weet Van Oosten. 'Zoals de reductie van fijnstof in de pluimveehouderij.'

Technologie

De FME vertegenwoordigt zo'n 2.200 technologische bedrijven. 'Technologie die al op de plank ligt, kunnen we wellicht gebruiken voor de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan afvalwaterzuivering toepassen voor mestscheiding of hoogwaardige transportbanden inzetten als emissiearme vloeren.'

In 2022 moeten alle stallen emissiearm zijn. ZLTO probeert via de rechter deze provinciale wetgeving te blokkeren. 'Maar in de tussentijd moeten we alles voor onze leden uit de kast halen om, in het uiterste geval, aan deze nieuwe eisen te voldoen', schetst Hendrik Hoeksema, ZLTO-programmaleider Transitie. 'Daarnaast kunnen we de kennis en ervaring die we nu opdoen, altijd gebruiken om aan onze eigen emissieafspraken van 2028 te voldoen.'

Ei van Columbus

Volgens Hoeksema en Van Oosten is er niet 'één ei van Columbus' in de zoektocht naar stalsystemen. 'De ene ondernemer heeft al een emissiearme vloer en de ander net een nieuwe luchtwasser. We zoeken naar een palet van oplossingen, zodat boeren een keuze kunnen maken en bepalen wat in hun situatie het beste is', bepleit Van Oosten.

Het uiteindelijk realiseren van een aanpassing of een nieuwe stal is zaak van de veehouders in samenwerking met de industrie, benadrukt Hoeksema. 'We leveren alleen ontwerpen en gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten.'

Geld voor nieuwe stal
Met de verscherpte provinciale regelgeving voor de veehouderij kondigden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ook 'flankerend beleid' aan. Een van de uitkomsten daarvan is de Taskforce Toekomstbestendige Stallen en een aantal subsidiepotten. Doel is om milieuvriendelijkere dierhuisvesting een duwtje in de rug te geven. Hiervoor is 5 miljoen euro beschikbaar.
Vanuit het Nationaal Groenfonds en de provincie is bovendien een fonds beschikbaar voor leningen aan veeboeren. Omdat veehouders alleen een nieuwe stalsysteem in gebruik mogen nemen als de emissie is gemeten en opgenomen in de Regeling ammoniak veehouderij (Rav), subsidieert de provincie ook deze 'validatiemetingen'. Het gaat om maximaal 70 procent van de meetkosten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 10°
  30 %
 • Zaterdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zondag
  26° / 12°
  20 %
Meer weer