LTO+vreest+moeilijkere+bestrijding+wildschade
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO vreest moeilijkere bestrijding wildschade

LTO Noord vreest dat wildschade in Gelderland moeilijker te bestrijden wordt als de nieuwe faunaplannen van de provincie doorgaan. 'Er moeten eerst excessen ontstaan, voordat er schade kan worden bestreden.'

Dat zegt beleidsmedewerker Tjerk Elzinga van LTO Noord. 'Dat terwijl het wettelijk mogelijk is om ook in te grijpen op dreigende schade. De provincie interpreteert de wet te eng. Er zijn meer mogelijkheden.'

De provincie geeft pas ontheffingen als schade wordt aangetoond. 'Je holt dan eigenlijk achter de feiten aan', stelt Elzinga. 'Eerst laat je de schade ontstaan en pas dan grijp je in. Dan is er vaak al een onbeheersbare situatie ontstaan en moeten er veel grotere aantallen dieren geschoten worden. De provincie zou lering moeten trekken uit de ganzenproblematiek. Maar let ook op soorten die nu een sterke ontwikkeling doormaken, zoals de vos, das en ook het aantal bevers lijkt sterk toe te nemen.'

Knelpunten

Het provinciebestuur heeft een conceptplan opgesteld voor het faunabeleid voor de komende jaren. Het plan wordt volgende week woensdag besproken in de Provinciale Staten van Gelderland. In een nieuwsbrief vestigt LTO Noord de aandacht op een aantal knelpunten. 'Het beschermen van dieren en het belang van de landbouw kunnen niet ondergeschikt aan elkaar worden gemaakt.'

De provincie wil hogere eisen stellen aan de onderbouwing van vrijstellingen en ontheffingen om op dieren te jagen en vindt dat er sprake moet zijn van belangrijke landbouwschade, die moet zijn geregistreerd en gevalideerd.

Geen vergoeding

LTO Noord merkt dat veel schade niet wordt gemeld. 'Zeker als agrariërs weten dat de schade toch niet voor vergoeding in aanmerking komt. Daarnaast treffen agrariërs maatregelen om schade te voorkomen door bijvoorbeeld te rasteren of te verjagen. Daar zijn veel uren mee gemoeid. Allemaal maatregelen die niet op geld worden gezet en dus niet meewegen bij de beoordeling van vrijstellingen en ontheffingen.'

Weer

 • Zaterdag
  19° / 8°
  20 %
 • Zondag
  20° / 10°
  40 %
 • Maandag
  17° / 12°
  70 %
Meer weer