%27Groene+Stad+gaat+om+bewustwording%27
Achtergrond
© ANP

'Groene Stad gaat om bewustwording'

De hoge temperaturen zijn door Stichting De Groene Stad aangegrepen om het verkoelende effect van bomen en planten in de stad onder de aandacht te brengen. Onderzoek wijst uit dat een groene leefomgeving ook op andere vlakken voordeel heeft en ook die voordelen wil de stichting uitdragen.

De verkoelende werking van bomen en planten in steden vol beton en stenen raakt inmiddels redelijk bekend bij gemeenten, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen. De waterbergende capaciteiten van ongeplaveide tuinen zijn eveneens algemeen bekend.

Als het aan Stichting De Groene Stad ligt, is het straks net zo bekend dat patiënten in ziekenhuizen sneller genezen in een groene omgeving en planten in scholen de leerprestaties op scholen bevorderen.

LTO en Anthos

De Groene Stad is een initiatief van LTO-vakgroep Bomen en Vaste planten en Anthos, de brancheorganisatie van de handelsbedrijven in bloembollen en boomkwekerijproducten.

We proberen groene ambities te koppelen aan bedrijven

Henk Raaijmakers, voorzitter LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten

De stichting werkt samen met bloemenveiling Royal FloraHolland aan de wetenschappelijke onderbouwing van de claims. Ze doen onderzoek naar de effecten van groen op een aantal thema's. Enkele onderzoeken loopt nog. Eind dit jaar worden ze afgerond.

Leefomgeving

De wetenschappelijke onderzoeken geven aan waar het meeste winst valt te behalen met groen in de leefomgeving. De resultaten worden in factsheets gepubliceerd en zijn door iedereen te gebruiken.

Door toepassingen te zoeken bij de resultaten ontstaan nieuwe verdienmodellen voor telers en handelaren van bomen en planten. Als door onderzoek bijvoorbeeld een lijst is samengesteld van bomen en planten die de biodiversiteit in de stad stimuleren, dan kunnen ondernemers daarmee aan de slag gaan.

Hittestress

Henk Westerhof, voorzitter van Anthos en van Stichting De Groene Stad, constateert dat het 'balletje begint te rollen'. 'Het gaat om het creëren van bewustzijn. Recentelijk was er een congres over hittestress in Den Bosch, bedoeld voor beleidsmakers, wetenschappers en ondernemers. Daar hebben we een actieve rol gespeeld. De verhalen die voortkomen uit het onderzoek, hebben we gebruikt bij de benadering van de doelgroep.'

Henk Raaijmakers, als voorzitter van LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten betrokken bij De Groene Stad, is eveneens positief over de gang van zaken. 'De Groene Stad begint een boodschap te worden die breder wordt gedragen dan 'groen in de stad'.

Platteland

Raaijmakers beperkt de rol van groen niet alleen tot de stad. 'Groen is een substantiële oplossing voor een aantal klimatologische uitdagingen voor de stad én het platteland. Want ook op het platteland kunnen we een bijdrage leveren aan het klimaat, bijvoorbeeld door CO2 te binden in gewassen', geeft hij als voorbeeld.

'De grootste groene oppervlakten in de stad zijn uiteindelijk de tuinen van particulieren. Twee derde van onze afzet bestaat uit visueel aantrekkelijke planten voor particuliere tuinen. Gemeenten pikken de boodschap op dat burgers kunnen helpen. Denk daarbij aan groen dat helpt tegen hittestress of een regenton in de tuin voor wateropvang. De burger is de sleutel van de oplossing. Daar ben ik van overtuigd.'

Vijftien partijen

De Groene Stad is drukdoende meer partijen aan zich te binden met De Groene Stad Charta. Door de ondertekening van De Groene Stad Charta geven bedrijven, overheden en wetenschappelijke instellingen aan dat zij Stichting De Groene Stad steunen. Op dit moment zijn vijftien partijen aangesloten. Dit zijn naast een aantal grote boomkwekerijen enkele gemeenten en provincies.

'De charta is de smeerolie tussen de groene vraag en het groene aanbod', zegt Raaijmakers. 'We proberen de groene ambities te koppelen aan bedrijven. Op die manier kunnen we praktisch invulling geven aan wat er op wetenschappelijk niveau is onderzocht. Slimme verbindingen maken, dat is wat we doen.' Er lopen gesprekken met nieuwe partners om de groep groter te maken.

Twee opdrachten

De organisatie geeft zich de komende tijd twee opdrachten. Ten eerste moet er meer eenheid in de boodschap komen. 'Iedereen eigent zich de term 'De Groene Stad' toe. Dat leidt tot versnippering van de boodschap', vindt Westerhof. 'We streven naar clustering van de boodschap in het komende jaar.'

Het tweede aandachtspunt van de organisatie is de financiering. Tot nu toe is onderzoek hoofdzakelijk bekostigd met geld van het Productschap Tuinbouw. Dit geld is zo goed als op. De financiering wordt op private leest geschoeid, onder meer op basis van bijdragen van partijen die deelnemen aan de De Groene Stad Charta.

De Groene Stad-gedachte wordt uitgedragen in Europa
De Groene Stad krijgt de komende tijd een impuls in Europa. De European Nurserystock Association (ENA), de Europese koepel van de boomteeltsector, heeft in 2016 een Europese subsidie gekregen van 1,8 miljoen euro.
Met dat geld wordt het gedachtegoed van De Groene Stad internationaal uitgerold in acht landen. Het gaat om Nederland, Duitsland, Frankrijk, Bulgarije, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal en Denemarken.
Er is inmiddels een aantal activiteiten opgezet. Eind augustus wordt een website gelanceerd waarin alle vergaarde kennis over de Groene Stad wordt uitgedragen.
Verder speelt de organisatie een actieve rol op evenementen, zoals een congres over hittestress in steden. Daarnaast wordt geïnvesteerd in activiteiten op sociale media, een database met fotomateriaal en het verspreiden van persberichten.

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer