Koepelproject Plantgezondheid komt met resultaten

Boomkwekers en vasteplantenkwekers krijgen dankzij het Koepelproject Plantgezondheid handvatten om duurzamer te gaan weken.

Koepelproject+Plantgezondheid+komt+met+resultaten
© Koos van der Spek

De belangrijkste resultaten van bijna veertig tweejarige demo's en praktijkproeven worden donderdag 9 februari gepresenteerd. Voor elke kweker zit er wel wat tussen, denkt LTO-bestuurder Jan Veltmans.

Het Koepelproject Plantgezondheid is een tweejarig project van de Raad voor de Boomkwekerij (LTO en Anthos), dat in het voorjaar van 2015 is gestart. De activiteiten van de afgelopen twee jaar moeten bijdragen aan een toekomstgerichte en gezonde boomkwekerij. 'Twee jaar is kort, maar het is een gegeven waar we mee moesten werken. Het ging om een restant aan Productschapsgelden die we voor het Koepelproject Plantgezondheid hebben ingezet', vertelt Jan Veltmans, bestuurslid van LTO-vakgroep Bomen en Vaste Planten.

Met dat geld is gezocht naar handvatten om de sector duurzamer te laten werken. 'We hebben bij de projecten gekeken naar oplossingen die zo dicht mogelijk bij de praktijk liggen. Ik ben positief over de resultaten. Er zitten interessante oplossingsrichtingen tussen, waar we zonder het koepelproject misschien aan voorbij zouden lopen', zegt Veltmans.

Met de oplossingsrichtingen kunnen kwekers het middelengebruik beperken, is de overtuiging van de LTO-bestuurder. 'Het zijn geen kant-en-klare oplossingen, want elk bedrijf is anders. Iedere ondernemer moet kijken wat past en hier bijvoorbeeld samen met een teeltadviseur invulling aan geven.'

Workshops

Tijdens de presentatie van de resultaten op 9 februari in 's-Hertogenbosch kunnen kwekers in drie rondes workshops kiezen uit achttien onderwerpen. 'Er is niet één project met de interessantste uitkomsten. Dat is afhankelijk van het bedrijf. Belangrijk winstpunt is dat binnen het Koepelprojecten Plantgezondheid diverse adviespartijen hebben samengewerkt.'

De groene draad van het project is een verminderde afhankelijkheid van chemie met gelijkblijvende of betere bestrijding. Bij de proeven ging het vooral om bodemverbetering, duurzaam onkruidbeheer, inzet van 'groene' middelen, plantversterkers, stimulering van biodiversiteit, driftreductie en emissiebeperking.

Minder chemie

Minder inzet van chemie is mogelijk door het scheppen van optimale plantomstandigheden, want een gezonde plant groeit het beste in een goede bodem. Binnen het Koepelproject Plantgezondheid zijn daarom verschillende projecten die het bodemleven en de biodiversiteit van de grond stimuleren.

Een kleinschalige proef met de toepassing van het steenmeel fertiliet leidde tot een verbeterde structuur van de grond en voor vergroting van de uitwisselingscapaciteit (CEC). In de behandelde veldjes was een betere beworteling te zien. Dit kan komen door de verbeterde structuur en/of omdat fertiliet voedingselementen en water langzaam laat vrijkomen.

Bodemproef

Bij een boomkweker in Wernhout is een proef aangelegd om de bodemstructuur te verbeteren. De bodem is op dit perceel verdicht. De behandelingen PHC met Biovin en OPF, Monterra Malt, nitrogen en Japanse haver en de combinatie van Soiltech met DCM mix 5 lijken de beste resultaten te hebben.

In het project 'Biologische grondontsmetting in roos' zijn alternatieve methoden onderzocht om schadelijke aaltjes te beheersen. Het belangrijkste schadelijke aaltje is Pratylenchus penetrans. De resultaten van de diverse demo's is wisselend: van een aardige reductie tot zelfs een vermeerdering.

Groenbemesters

Beheersing van aaltjes is ook mogelijk door de inzet van groenbemesters. Tagetes 'Single Gold' liet vorig jaar het beste resultaat zien.
Een betere bodemvruchtbaarheid en ziektewerendheid zijn ook mogelijk door het opwaarderen van reststromen uit de boomkwekerij. Vooral in de verwerking van de resten van bos- en haagplantsoen is op dit moment het grootste aandeel te vinden. Andere mogelijkheden zijn onder andere maaisel, groencompost en Bokashi.

Met de inzet van plantversterkers is onder andere gekeken of een aantasting van schimmelziekten in potroos is te voorkomen of uit te stellen. Een aantal combinaties heeft in de proef effect laten zien. Maar het effect is nog niet toereikend om het gewas vrij te houden van ziekten. Ook in vaste planten geven plantversterkers meestal een onderdrukkend effect op aantastingen, al is het in geringe mate.

Buxus

Bij de teelt van buxus zijn verschillende aspecten onderzocht om tot een duurzame oplossing te komen: bestrijden van buxusbladvlo, plantversterkende middelen en afdekmaterialen tegen Cylindrocladium buxicola. Tegen Cylindrocladium buxicola was geen enkel object 100 procent schoon.

De afgelopen jaren is ook gekeken naar onkruidbeheersing in buxus. Afdekken met stro werkt goed, schapengras groeit te traag en klaver ontwikkelt zich in het tweede seizoen erg snel. Zonder ingrijpen geeft klaver te veel concurrentie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
 • Vrijdag
  32° / 17°
  0 %
Meer weer