Beregenen+graslanden+vanaf+1+augustus+weer+toegestaan
Nieuws
© Koen van Wijk

Beregenen graslanden vanaf 1 augustus weer toegestaan

Ondanks de aanhoudende droogte is het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater vanaf 1 augustus overdag weer toegestaan. Waterschap De Dommel heeft overwogen af te wijken van deze bestaande afspraak en het beregenen ook na 1 augustus tussen 11 en 17 uur te verbieden. Het waterschap ziet hiervan af omdat het effect van zo’n maatregel op het grondwaterpeil op korte termijn gering zal zijn.

Daarvoor zit het grondwater al te diep. ‘Het effect van een verbod zou daardoor voor de natuur nauwelijks nog een positief effect hebben. Maar de gevolgen voor de land -en tuinbouw zouden desastreus zijn’, zegt ZLTO-bestuurder Gerard Nabuurs.

‘Het is daarom verstandig dat het Waterschap De Dommel dit besluit zo heeft genomen’, vindt Nabuurs.

Grondwatervoorraad beschermen

Om de grondwatervoorraad te beschermen gelden er beperkingen op het beregenen met grondwater. In de vergunningen staat onder andere dat grasland niet mag worden beregend met grondwater tussen 1 januari en 1 juni.

En in de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. Afspraak is dat er na 1 augustus wel weer volledig beregend mag worden.

Vanwege de aanhoudende droogte is hier in de maand juli al voor een periode van 10 dagen afgeweken om schade aan grasland en sportvelden te voorkomen.

Het effect van het handhaven van het verbod om tussen 11 en 17 uur te beregenen op het grondwater is beperkt. Het risico op schade aan de sportvelden en de graslanden wordt juist groter. Daarom houdt het waterschap vast aan de afspraak om beregenen na 1 augustus weer volledig toe te staan.

Onttrekkingsverbod de Dommel

Vanaf maandag 30 juli geldt ook voor de Dommel een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater. Daarmee is er een onttrekkingsverbod voor het hele beheergebied van Waterschap De Dommel, behalve voor de Zandleij. De Zandleij wordt gevoed met de aanvoer van water uit de rioolwaterzuivering Tilburg. Het drenken van vee en het bestrijden van brand met water uit beken of sloten is toegestaan.

Kanoverbod

Vanwege de droogte geldt voor de gehele Reusel vanaf 30 juli een kanoverbod. Het waterpeil is hier dusdanig laag dat alles gedaan moet worden om het leven in het water te beschermen. Door de lage waterstand kunnen kanoboten ook vastlopen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
 • Vrijdag
  25° / 12°
  10 %
Meer weer