Meldingen+dierverwaarlozing+vaker+ernstig
Nieuws
© pixabay

Meldingen dierverwaarlozing vaker ernstig

Relatief gezien kwamen in 2017 bij het vertrouwensloket Dierenwelzijn Landbouwhuisdieren vaker ernstige vormen van dierenverwaarlozing voor dan het jaar ervoor. Wel nam het totaal aantal meldingen af.

Dat komt naar voren bij het jaarrapport van dit vertrouwensloket over 2017. In dat jaar is een verschuiving opgetreden in de ernst van de meldingen. In het verleden werden vaker preventietrajecten ingezet, in 2017 werd twee derde van de meldingen opgepakt in een begeleidingstraject.

Het verschil is dat bij een preventietraject een kort interventietraject wordt opgestart. En bij een begeleidingstraject is de inzet erop gericht om het bedrijf een tijd te begeleiden en dan weer los te laten. Ook wordt bij een begeleidingstraject een casemanager en psychosociale expertise ingezet.

Het vertrouwensloket kreeg vorig jaar 114 meldingen van dierverwaarlozing. Dat is minder dan de pakweg 150 in 2016, maar meer dan de 57 in 2015.

Vaak rundvee

Bij 75 procent van de meldingen gaat het om rundvee. In 11 procent van de gevallen om schapen of geiten. Bij 7 procent draait het om varkens en bij eveneens 7 procent van de gevallen gaat het om overige dieren. Er zijn geen meldingen gedaan over het houden van pluimvee.

Tot en met 2016 nam het aantal meldingen jaarlijks toe. De reden hiervoor is tweeledig. In meerdere sectoren waren er zorgelijke ontwikkelingen, waardoor veehouders gemakkelijker in de problemen kwamen. De andere oorzaak is positiever van aard; de erfbetreders pakken steeds beter hun rol op en deden vaker dan voorheen meldingen.

Vaak komt verminderde zorg voor dieren voort uit psychosociale, financiële of relationele problemen. Binnen het Vertrouwensloket is er aandacht voor mens en dier.

Kwart op herhaling

Van de meldingen bij het vertrouwensloket zijn 26 situaties (25 procent) eerder gemeld. Dit aantal recidieven steeg ten opzichte van voorgaande jaren. Recidieven zijn situaties waarover in voorgaande jaren al een melding is ontvangen. Ook waren er enkele meldingen over suïcidaal gedrag.

Het aantal informatieve vragen vertoont vanaf 2001 een geleidelijke toename. In 2017 werden 21 vragen gesteld en is na de piek in 2016 weer op hetzelfde niveau als in 2015.

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer