Verdeeldheid troef over Overijssels ganzenbeleid

In de discussie over de bestrijding van ganzenschade staan diverse partijen in Overijssel als vanouds tegenover elkaar. Dat bleek maandag tijdens een hoorzitting van de bezwarencommissie over een nieuwe vergunning van de provincie rond Natura 2000-gebieden.

Verdeeldheid+troef+over+Overijssels+ganzenbeleid
© Ruud Ploeg

Waar in een eerder stadium alleen de Vogelbescherming Nederland bezwaar had tegen de door de provincie verleende vergunning, waren nu vrijwel alle belanghebbende partijen weer aanwezig tijdens de hoorzitting om hun ongenoegen over de nieuwe vergunning kenbaar te maken. De kans is aanwezig dat het nieuwe voorstel van provincie Overijssel opnieuw tot aan de Raad van State wordt aangevochten.

• Lees ook: Ganzenjacht is opnieuw splijtzwam

Al sinds 2014 verschillen de natuurbeschermingsorganisaties enerzijds en de boeren, de Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer anderzijds over de manier waarop schade door de aanwezigheid van ganzen op landbouwpercelen, bestreden moet worden. Volgens de faunabescherming en Vogelbescherming Nederland is aangetoond dat schadebestrijding door ganzenjacht helemaal niet werkt en daarom volgens Europese richtlijnen niet mag worden voortgezet.

LTO Noord heeft er juist bezwaar tegen dat provincie Overijssel in de nieuwe vergunning veel verder gaat dan wat de Raad van State in haar uitspraak in 2017 van de provincie heeft gevraagd. In 200 à 300 meter rond gebieden waar verstoringsgevoelige vogels zich bevinden, mag niet op ganzen gejaagd worden. Het gaat om soorten als de Roerdomp of Zwarte stern. Volgens zowel LTO Noord als de Jagersvereniging is dat een onwerkbare situatie. Het is namelijk lastig vast te stellen en een jager moet zich telkens vooraf laten informeren. De situatie kan immers per dag verschillen.

Schep bovenop

Voor voorzitter Sander Peerenboom van LTO Noord afdeling Steenwijkerland kwam het besluit van de provincie als een complete verrassing. 'Er is heel veel nieuwe natuur bijgekomen. Boeren passen speciaal maaibeheer toe en zijn actief in het weidevogelbeheer. De boeren hebben hierin een positieve opstelling. Maar nu wordt wel het eigendomsrecht aangetast. Tel hier de veenweidevisie en het scheurverbod waar we mee te maken hebben bij op. Waarom moet er nu weer een schepje bovenop? Alleen al in Steenwijkerland gaat het om 1350 hectare die in de bufferzone rond het Natura 2000-gebied valt. Het werkt niet mee in het vertrouwen in de overheid en de bereidheid om mee te werken in de gebiedsprocessen, terwijl de provincie de boeren toch ook hard nodig heeft.'

Volgens de provincie geldt het voorzorgsprincipe. De jager moet zelf kunnen aantonen dat de vogels niet in het gebied zijn. Als hij dat niet kan aantonen, mag er ook niet gejaagd worden. Een medewerker van de provincie liet zelfs weten dat als dit niet werkbaar is, de provincie wellicht een grens van 500 meter moet hanteren vanaf de Natura 2000-gebieden. 'In principe voorzien we met de vergunning in een ontheffing voor dit verbod.'

Verstoring

De partijen zijn ook oneens in hoeverre de jacht op ganzen tot significante verstoring leidt voor de andere vogels. 'Wij rijden ook met onze trekkers door het gebied', stelt een van de ondernemers. Verder mag alles in het gebied. Er zijn ook diverse fietspaden aangelegd. Wat maakt dat er dan niet geschoten mag worden?' Ook Freerk Bleker van de Jagersvereniging stelt dat enkel het opvliegen van vogels nog niet gezien kan worden als verstoring. Daarvan is pas sprake als de vogel het gebied echt verlaat.'

Verschillende partijen wijzen de provincie erop dat bij het opstellen van de beheersplannen van de Natura 2000-gebieden is aangegeven dat er geen 'externe werking' zou zijn. Anders gezegd: buiten de grenzen van Natura 2000-gebied zouden de boeren hiervan geen gevolgen ondervinden. 'Moeten we het vaarverkeer in de vaarten dan ook maar stil leggen?', vraagt ondernemer Jan Miggels zich af. 'Het is meten met twee maten. Natuur en landbouw kunnen prima in harmonie met elkaar leven, maar op deze manier verdwijnt het draagvlak.'

De bezwarencommissie doet uiterlijk 4 september uitspraak.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer