Ganzenjacht+is+opnieuw+splijtzwam
Nieuws
© Twan Wiermans

Ganzenjacht is opnieuw splijtzwam

In Overijssel is de ganzenjacht opnieuw een splijtzwam. Op een nieuwe vergunning van de provincie in en rond Natura 2000-gebieden zijn diverse bezwaren ingediend, waaronder door LTO Noord en Vogelbescherming Nederland.

LTO Noord is vooral onaangenaam verrast door het feit dat op diverse landbouwgronden, zowel binnen als net buiten de Natura 2000-grenzen, niet meer op ganzen mag worden gejaagd om schade te voorkomen. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van enkele vogelsoorten in die gebieden, zoals de roerdomp en zwarte stern.

Volgens LTO Noord wordt het in deze gebieden zo wel heel moeilijk om een boerenbedrijf te runnen. 'De aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Overijssel vraagt veel van de agrarische sector en met name de ondernemers die hun beroep uitoefenen in en rond Natura 2000-gebieden', schrijft LTO Noord.

Landinrichting

De belangenorganisatie wijst erop dat er door boeren behoorlijke inspanningen worden geleverd op het gebied van landinrichting en PAS-maatregelen. 'Daarnaast worden ondernemers met grasland geconfronteerd met een scheurverbod. LTO Noord vindt dat deze landbouwgebieden als zodanig in stand dienen te blijven met zo weinig mogelijk beperkingen.'

Alleen al in het gebied Weerribben en Wieden kan op 800 hectare niet aan schadebestrijding worden gedaan, door de nieuwe vergunning.

De bepalingen die daarin staan, zijn volgens LTO Noord ook lastig uitvoerbaar voor jagers. Zo mag er tussen 1 oktober en 1 april in de Wieden niet op bepaalde ganzensoorten worden gejaagd als er meerdere kleine zwanen op minder dan 250 meter worden aangetroffen. 'Het lijkt ondoenlijk voor een jager om dit voor een dermate grote oppervlakte in kaart te brengen.'

'Discussie lijkt op rituele dans'

Volgens Tjerk Elzinga, beleidsmedewerker van LTO Noord, begint de discussie over het beheer van ganzen in Overijssel op een rituele dans te lijken. 'We zijn hier al jaren mee bezig. De vorige keer waren er bezwaren vanuit de Vogelbescherming. Dit keer hebben wij ook weer bezwaar moeten maken. Al verschillende keren heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Alleen in Gelderland lijkt de samenwerking tussen diverse partijen goed te lopen en is er breed gedragen beleid.'

Op 9 juli is er een openbare hoorzitting waarin partijen hun grieven kunnen motiveren. Naast LTO Noord hebben ook individuele boeren, Vogelbescherming Nederland, de Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer bezwaar ingediend.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  20 %
Meer weer