Faunabeheer+wint+hoger+beroep+ganzenjacht
Nieuws
© Gerard Roos

Faunabeheer wint hoger beroep ganzenjacht

De Raad van State heeft in hoger beroep alle bezwaren van de Faunabescherming tegen de afschot van ganzen in de periode tussen februari en april in Noord-Holland ongegrond verklaard.

Woensdag maakte het rechtsinstituut dit vonnis bekend. Een succes voor Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland. In 2016 werd al een eerste bezwaar door de Rechtbank Noord-Holland van tafel geveegd.

Adjunct-secretaris Désiré Karelse van de FBE Noord-Holland is bijzonder blij met de uitspraak, vooral omdat de beargumentering om ganzen te bejagen volledig door de rechters is erkend. In het verleden is deze legitimatie door diverse dierenbeschermingsorganisaties herhaaldelijk bestreden. 'Daaraan komt met deze uitspraak eindelijk een eind', stelt Karelse.

Ook het schadelijke effect van ganzen op de landbouw is door de Raad van State volledig onderschreven. Een enorme opluchting voor faunabestuurder Albert Hooijer van LTO Noord, die samen met beleidsmedewerkers van de organisatie veel tijd en energie steekt in het behartigen van de agrarische belangen in dit dossier.

'Frustrerend'

'Het is frustrerend om te ervaren hoe harde feiten over de schade die de ondernemers lijden in weilanden en op akkers, voortdurend in twijfel worden getrokken', zegt Hooijer. 'Daar kan nu eindelijk een streep onder.'

Of de uitspraak ook concrete positieve gevolgen heeft voor andere procedures die lopen of in de toekomst worden opgestart, durft Karelse niet te zeggen. 'Maar het zal zeker niet in ons nadeel werken. Vaak gaat het in dit soort zaken om nuanceverschillen', vertelt hij.

'Welke vorm van bejagen is toegestaan, op welke locaties en in welke perioden? En dat alles moet elke keer onderbouwd worden met cijfers en steekhoudende argumenten. Daaraan hebben we in ons faunabeheerplan tot 2020 dus voldaan voor de grauwe, brand-, Canadese en verwilderde ganzen en ook voor broedparen van deze soorten.'

Ganzen rondom Schiphol

Karelse is zich er terdege van bewust dat de kous daarmee nog niet volledig af is. Donderdag was hij nog op het provinciehuis voor een bezwarenprocedure voor het bejagen van ganzen rondom Schiphol. 'Ook daar merk ik dat er nog steeds een herhaling van oude tegenwerpingen plaatsvindt die, mede in het licht van dit hoger beroep, niet meer houdbaar zullen blijken.'

Ook in Zuid-Holland en Utrecht worden gerechtelijke uitspraken over het ganzenbeheer nauwlettend gevolgd. 'Dit hoger beroep haalt nog niet direct iets uit voor Zuid-Holland, maar geeft de burger in elk geval moed', stelt provinciaal faunabestuurder Basjan Niemansverdriet van LTO Noord.

Lees ook: Ganzenjacht is opnieuw splijtzwam

Weer

 • Dinsdag
  34° / 18°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer