Intensieve+teelten+Engbertsdijksvenen+niet+aan+banden
Nieuws
© Archief

Intensieve teelten Engbertsdijksvenen niet aan banden

De provincie Overijssel heeft een vergunningplicht voor intensieve teelten rond het natuurgebied Engbertsdijksvenen alsnog uit het beheerplan gehaald.

Aanleiding voor de wijziging is de uitspraak van de Raad van State van 25 oktober 2017 over het eerder vastgestelde beheerplan Engbertsdijksvenen. De rechter vond de vergunningplicht onvoldoende onderbouwd. Nieuwe grondwateronttrekkingen en drainage blijven in het aangepaste ontwerp in de bufferzone vergunningplichtig. Bestaande pompinstallaties en drainagesystemen mogen wel worden gehandhaafd, net als de renovatie daarvan.

Uitspraak

De Raad van State keurde in de uitspraak enkele onderdelen van het beheerplan af, bijvoorbeeld bepalingen die betrekking hebben op de kraanvogel. Die onderdelen hebben Gedeputeerde Staten nu gewijzigd en in ontwerp vastgesteld. Het huidige beheerplan is en blijft op de overige onderdelen gewoon geldig, benadrukt de provincie. 'De uitspraak van de Raad van State en de wijzingen geven geen reden om het gebiedsproces op een andere wijze vorm te geven dan op dit moment gebeurt.'

De provincie Overijssel wilde de intensieve teelten, en dan met name de lelieteelt, in het gebied aan banden kunnen leggen om de kraanvogel voldoende foerageergelegenheid te bieden. Die beschermde vogels leven in het natuurgebied en vinden hun voedsel deels in oogstresten op mais- en aardappelland, maar niet op bollenpercelen.

Verdringing

De vrees was dat de bollenteelt andere gewassen rond Engbertsdijksvenen zou verdringen. Op basis van de historische gegevens over de afgelopen tien jaar blijkt daar echter geen sprake van te zijn. 'Gelukkig heeft de provincie dat ook ingezien', zegt beleidsadviseur Tjerk Elzinga van LTO Noord.

Volgens Elzinga kunnen de boeren in het gebied wel uit de voeten met de vergunningplicht voor nieuwe installaties. 'Zolang het bestaande gebruik maar vergunningvrij blijft.'

Vernatten

Overigens wordt er nog gestudeerd op een verdere aanpak van het gebied. Volgens de provincie is het nodig om het gebied verder te vernatten. Hoe dit moet gebeuren, wordt nu onderzocht binnen het project ‘Planvorming Engbertsdijksvenen’. Dit moet leiden tot een voorstel voor het nemen van maatregelen en een inrichtingsplan.

'Het beheerplan dat er nu ligt, is het uitgangspunt. Als daar nog aanpassingen op komen, moeten daar wel goede argumenten voor zijn', waarschuwt voorzitter Martin Immink van LTO Noord West Twente.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer