Minder afplaggen voor natuur Bodegraven Noord

'Naar een breed gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodengraven Noord'. Dat is de titel van het inrichtingsplan dat LTO Noord en Agrarische Natuurvereniging Parmey in samenspraak met Natuurmonumenten hebben geschreven en dat vandaag in Meije werd gepresenteerd aan de stuurgroep Gouwe Wiericke.

Minder+afplaggen+voor+natuur+Bodegraven+Noord
© Koen van Wijk

Het plan dat nu nog de status heeft van een advies kreeg brede instemming van de stuurgroep. Alle aanwezigen vonden dat er een mooi compromis was gevonden met dit plan en stelden dat 'het momentum' nu gepakt moet worden om door te gaan.

Een deel van de polder is in bezit van Natuurmonumenten. Deze gronden worden op termijn toegevoegd aan het Nationaal Natuurnetwerk. Aanvankelijk zou een groot deel hiervan afgeplagd worden voor de noodzakelijke natuurontwikkeling.

Afplaggen

Aan het natuurplan is anderhalf jaar gewerkt, nadat de melkveehouders in het veenweidegebied Bodegraven Noord eerder in verzet kwamen tegen het 'schetsplan' dat de overheid in 2016 presenteerde. Hierin stond hoe de natuuropgave ingevuld moest worden, onder meer door het afplaggen van circa 180 hectare weidegrond.

In het nieuwe plan wordt uitgegaan van circa 50 tot 60 hectare afplaggen. Dat was voor de boeren het uiterst acceptabele. 'We kunnen ook zonder afplaggen gunstige omstandigheden creëren voor de weidevogels en andere natuurwaarden. Zoals het doeltype weidevogelgrasland en kruidenrijk grasland', lichtte mede-auteur Paul Terwan toe.

Efficiënt

'Voor alle hooi- en schraalland moet uiteindelijk wel geplagd worden, maar de fysieke ruimte is daarvoor beperkt. Dus wij kwamen uit op vijftig met een uitloop naar zestig hectare. Dat betekent dat er meer van de andere natuurdoeltypen gerealiseerd moeten worden op andere plekken in de polder', legt hij uit.

'Dat kan ook. Er blijkt genoeg animo onder boeren voor weidevogelgrasland, aanleg van natuurvriendelijke oevers en duurzaam slootbeheer.' Hij stelt wel dat het advies dat er ligt op detailniveau nog niet definitief is.

Trekkeroptocht

Na een toelichting op het plan ondertekenden bestuurder Bartlo Hoogendijk (LTO Noord Bodegraven-Reeuwijk), Kees van Veldhuizen (Parmey) en Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten het advies.

In Bodegraven-Noord zijn zo'n dertig melkveehouderijen actief. Het proces voor het nieuwe plan kwam op gang, nadat boeren voorjaar 2016 een trekkeroptocht hielden naar het gemeentehuis in Bodegraven uit protest tegen het eerdere 'schetsplan'.

Bij de foto: Jacco Kastelein biedt namens de auteurs het adviesrapport aan aan voorzitter Christiaan van der Kamp van de Stuurgroep

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  2° / -1°
  10 %
 • Zondag
  3° / -2°
  5 %
 • Maandag
  3° / 1°
  30 %
Meer weer