Drentse+asbestdaken+op+de+kaart+gezet
Nieuws
© asbestcoöperatie Overijssel

Drentse asbestdaken op de kaart gezet

Drentse gemeenten brengen in samenwerking met de provincie de komende weken voor het eerst per gebouw in kaart waar nog asbestdaken liggen. Met luchtopnames en speciale analyseapparatuur is dat vrij nauwkeurig te bepalen.

Drenthe is de eerste provincie waar een zogeheten asbestdakenkaart van wordt gemaakt. Naast de indicatie of er asbest ligt, wordt ook aangegeven of een dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Iedereen kan per gemeente de resultaten digitaal en interactief inzien. Zo kan ook direct worden aangegeven of een asbestdak inmiddels is gesaneerd. Aangezien de luchtopnames inmiddels twee jaar oud zijn, is die kans aanwezig. Daarnaast verwerken de gemeenten saneringsmeldingen van eigenaren.

Bewustwording

De kaart moet de bewustwording van gebouweigenaren over de saneringsplicht voor 2024 bevorderen. 'Inzicht in de eigen situatie kan eigenaren motiveren. Als het goed is helpt het de asbestsanering te versnellen', bevestigt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. 'Wat wij het liefst zien is dat huiseigenaren hun asbestdak meteen vervangen door een duurzaam dak. Ook dit pakken we op samen met de Drentse gemeenten.'

Naast het bewustwordingsaspect speelt ook mee dat de overheid via de kaart bij calamiteiten in beeld heeft of een asbestprobleem kan optreden. Dat is bijvoorbeeld als bij brand asbestdeeltjes vrij komen. Drenthe telt nog zo'n vijf tot zeven miljoen vierkante meter asbestdak. Landelijk ligt er naar schatting 120 miljoen vierkante meter aan asbestplaat op de daken.

Pilot

Voor twee van de twaalf Drentse gemeenten is de kaart inmiddels beschikbaar. Het betreft Noordenveld en Hoogeveen, die pilotgemeente zijn. De overige tien gemeenten volgen de komende weken, zodat de kaart half juli voor heel Drenthe beschikbaar is. Volgens burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden is het saneren van de asbestdaken een mooi aanknopingspunt voor verduurzaming. Hij stelt dat gemeenten graag meewerken aan maatwerk.

Rijksregeling

Drenthe kent diverse stimuleringsmaatregelen voor asbestsanering. De provincie stelde vorig jaar nog 3,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken. Eigenaren in Drenthe kunnen tegen een lage rente een lening afsluiten om de verwijdering van een asbestdak mee te financieren of plaatsing van een nieuw duurzaam dak. Het geld komt bovenop een rijksregeling van 4,50 euro per vierkante meter, tot maximaal 25.000 euro.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  6° / 0°
  30 %
 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
Meer weer