Telers+leveren+vergadering+in+voor+ledenraad
Achtergrond
© FloraHolland

Telers leveren vergadering in voor ledenraad

De coöperatieve bloemenveiling Royal FloraHolland krijgt een ledenraad, hebben de leden vorige week besloten. Hoe nu verder?

Tijdens de vorige week donderdag gehouden algemene ledenvergadering hebben de leden ingestemd met het instellen van een ledenraad. Het nieuwe bestuursorgaan kreeg de steun van 79,1 procent van de stemmen waarmee ruim de benodigde tweederdemeerderheid van de stemmen werd gehaald.

In de ogen van FloraHolland bevordert een ledenraad de betrokkenheid van de telers. 'Hierdoor kunnen leden vanaf het begin meepraten en meedenken over cruciale veranderingen in het bedrijf', zegt voorzitter Jack Goossens van de raad van commissarissen van FloraHolland. Daadkracht en draagvlak van de coöperatie gaan volgens hem ermee op vooruit.

Sparringpartner

De ledenraad moet een volwaardige sparringpartner voor de directie worden. Het idee is dat de directie van de bloemenveiling verantwoording aflegt aan de ledenraad en deze informeert over de besluiten die ze neemt.

De ledenraad verhoogt de daadkracht en het draagvlak van de coöperatie

Jack Goossens, voorzitter raad van commissarissen van FloraHolland

De ledenraad op zijn beurt informeert en adviseert de directie en neemt besluiten namens de leden. De beslissingen betreffen statutenwijzigingen, benoeming en ontslag van commissarissen, vaststelling van de jaarrekening en investeringen boven 20 miljoen euro.

De ledenraad moet consultatiesessies organiseren waarin leden van de coöperatie hun mening kunnen uiten. 'Zo oefenen de leden zeggenschap uit op de ledenraad', legt Goossens uit. In de nieuwe bestuursstructuur behoudt de raad van commissarissen de rol die hij al had: toezicht houden op en adviseren van de directie.

Stemrecht lid verdwijnt

De leden hebben met hun goedkeuring voor de ledenraad hun stemrecht weggegeven, met uitzondering van het geval dat een fusie, splitsing, omzetting of ontbinding van de coöperatie ter sprake komt. Dan beslissen ze nog wel mee.

In de nieuwe situatie kunnen leden nog wel een extra ledenraad bijeenroepen. FloraHolland noemt dit de noodrem die het lid ter beschikking heeft. Voor een extra ledenraad zijn 250 leden nodig die gezamenlijk minimaal 5 procent van de stemmen hebben. Mocht aan deze voorwaarde zijn voldaan, dan overlegt de ledenraad met de raad van commissarissen en de directie over de extra vergadering en besluit of die er wel of niet komt.

Verdere restricties voor het houden van de extra ledenraad zijn dat het onderwerp binnen het mandaat van de ledenraad valt en dat het in de voorgaande drie jaar niet aan bod is geweest in de ledenraad. Tijdens de extra ledenraad wordt geen besluit genomen over dit onderwerp: dat gebeurt in de eerstvolgende ledenraadbijeenkomst.

Veertig mensen

De ledenraad komt uit veertig mensen te bestaan en gaat per 2019 aan het werk. De komende maanden kunnen leden zich kandidaat stellen voor het orgaan. Een voordrachtscommissie van negen leden-telers, die is samengesteld door de raad van commissarissen, selecteert de nieuwe leden.

Het is niet alleen de bedoeling dat de kandidaten voor de ledenraad individueel capabel zijn. Ook moet de ledenraad in zijn totaliteit een juiste afspiegeling zijn van het ledenbestand van FloraHolland. Daarop moet de voordrachtscommissie toezien. Productgroepen, land en regio, omzetklasse, gebruik van klok en directe verkoop, leeftijd en geslacht zijn de uitgangspunten.

Kritiek

Hoewel de algemene ledenvergadering vorige week donderdag akkoord ging met het instellen van de voordrachtscommissie, was er ook kritiek op de samenstelling ervan. Volgens de regels moet die ook een juiste afspiegeling zijn, maar dat was niet zo.

Onder de negen leden-telers zitten drie rozenkwekers en ontbreken bijvoorbeeld telers van belangrijke snijbloemen als chrysanten, tulpen en lelies. Volgens Goossens zijn de negen leden vooral gekozen om hun ondernemerschap.

Verkiezing kandidaten

De leden van de ledenraad worden voor vier jaar gekozen. Daarna is herbenoeming mogelijk voor nog eens vier jaar. De algemene ledenvergadering is nog één keer, aan het eind van dit jaar. Dan kunnen de leden zich uitspreken over de veertig kandidaten voor de ledenraad.

Bij nieuwe verkiezingen blijft de voordrachtscommissie actief en stemmen de leden van de coöperatie opnieuw over de kandidaten. Hoe die verkiezingen hun beslag krijgen, is nog niet duidelijk (wellicht via internet).

Tussentijds wordt het functioneren van de ledenraadleden geëvalueerd. Waarschijnlijk worden hiervoor externe mensen ingehuurd. Goossens zei na de instemming met de ledenraad dat deze beslissing een historisch moment was voor de coöperatie en haar leden.

Negenkoppig

De voordrachtscommissie die zich bezighoudt met de selectie van de kandidaten van de ledenraad van Royal FloraHolland, bestaat uit negen personen. Zij zijn Tom van der Houwen (kweker potanthurium in Westland), Johan Buis (kweker anjer en viburnum in Aalsmeer), Joyce Lansbergen (kweker gerbera in Oostland), Mariëlle Rutten-Gijsbers (kweker pothortensia en snijheester in Noord-Brabant), Remco van der Arend (kweker roos in Westland), Bert Schouten (kweker bloeiende planten in Noord-Brabant), Martin Hogenboom (kweker planten in Aalsmeer), Inder Nain (kweker roos in Kenia), en Neil Hellings (kweker roos in Kenia).

Kandidaten voor de ledenraad kunnen zich tot eind augustus melden, waarna de commissie haar werk begint. De selectie duurt tot eind oktober, waarna de voordracht van de gekozen kandidaten plaatsvindt. Daarna benoemen de leden de veertig kandidaten in de laatste algemene ledenvergadering van FloraHolland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  70 %
 • Vrijdag
  13° / 1°
  40 %
 • Zaterdag
  14° / 1°
  80 %
Meer weer