Cleanergy+met+goed+rapport+vast+in+wachtruimte
Achtergrond
© Jasper Schel

Cleanergy met goed rapport vast in wachtruimte

Cleanergy Biomassa in Wanroij voldoet aan alle geurnormen en andere verplichtingen die gelden voor mestverwerking. Toch wacht deze oude pionier al jaren op een vergunning voor uitbreiding van de capaciteit.

Jaarlijks wordt er 36.000 ton grondstof vergist bij Cleanergy (zie kader onderaan dit artikel). Na de nodige opstartproblemen loopt het nu al vele jaren redelijk op rolletjes op het bedrijventerrein Molenveld in Wanroij. De mestvergistingsinstallatie voldoet aan de beleidsmaatregel volksgezondheid en mestbewerkingsinstallaties en aan het nieuwste geurbeleid van de provincie Noord-Brabant dat in mei van kracht werd.

Dat zal met de geplande uitbreiding niet anders zijn. Cleanergy wil naar 75.000 ton grondstof voor vergisting op jaarbasis en daarnaast naar 25.000 ton mest om te hygiëniseren. Daarvoor is onder meer een extra verbrandingsmotor nodig. Ondanks de goede rapportcijfers zit Cleanergy al jaren in de wachtkamer van de provincie voor de benodigde omgevingsvergunning.

Agrokracht

Marcel Rijkers is voorzitter van de coöperatie Agrokracht, waarin de boeren zijn verenigd die mest leveren aan Cleanergy. 'We wachten al jaren op groen licht van de provincie. Waarom het zo lang moet duren, weten we niet. We hebben alles goed voor elkaar', stelt Rijkers.

Omdat Cleanergy stappen wil maken, is er nu een tijdelijke vergunning voor vijf jaar aangevraagd. Rijkers: 'In die periode kunnen we bewijzen dat productieverhoging niet zal leiden tot meer overlast op het bedrijventerrein.'

Alle vrachten bij Cleanergy worden binnen gelost en geladen. Er is een onderdruksysteem en er gaat uitsluitend schone lucht naar buiten via de warmtekrachtkoppeling en luchtwasser. 'Deze verbranding geeft 99 procent geurreductie. Natuurlijk hangt er wel eens een luchtje, maar nooit meer dan wettelijk is toegestaan.'

Gemeente geen voorstander

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis is door de provincie om een vrijblijvend advies gevraagd voor de vergunning. Het college peilde de gemeenteraad in februari. Die gaf aan geen voorstander te zijn van een uitbreiding van Cleanergy. Dit heeft het college in een brief aan de provincie kenbaar gemaakt. De provincie is nu aan zet.

'En vervolgens bleef het stil', zegt Rijkers. 'Alle metingen wijzen uit dat we netjes binnen de lijntjes blijven. In principe kan de provincie een omgevingsvergunning niet weigeren, omdat wij aan alle eisen voldoen. Daarnaast stuurt ze zelf aan op bedrijventerreinen als dé ideale locatie voor grootschalige mestverwerking.'

Toch zit er geen schot in de zaak. 'Deze situatie is wel eens frustrerend', zucht Rijkers. 'Wat is er zo verkeerd aan? Mestverwerking blijft nodig en vergisten is een mooie oplossing. Wij halen het methaan uit de mest en leveren groene stroom en warmte aan de maatschappij. Onze buren ervaren geen overlast. Zo maken politici het moeilijk voor veehouders om mest kwijt te kunnen. Ons doel is om onze leden te ontzorgen. De putten moeten leeg. Zo simpel is het.'

Cleanergy Biomassa
Cleanergy Biomassa bv is voor 50 procent in handen van de coöperatie Agrokracht. De andere helft van de aandelen is in bezit van Duurzaam Landleven Bernheze.
Het proces dat bij Cleanergy plaatsvindt is redelijk simpel, de chemische processen daargelaten. De aangevoerde mest, afkomstig van rundvee en varkens, wordt inpandig gelost in silo's. Daar gaat de mest het vergistingsproces in. In drie stappen wordt de substantie, in verhouding twee derde mest en een derde coproduct, door middel van bacteriën vergist.
Het vrijkomende gas wordt via een warmtekrachtkoppeling omgezet in warmte en stroom. Het restproduct, oftewel digestaat, wordt gehygiëniseerd en geëxporteerd naar Duitsland.

Weer

 • Vrijdag
  21° / 10°
  40 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  24° / 12°
  20 %
Meer weer