Lager+resultaat+drukt+op+pachtnorm
Nieuws
© Twan Wiermans

Lager resultaat drukt op pachtnorm

De pachtnormen voor vrijwel alle landbouwgebieden zijn ten opzichte van vorig jaar verlaagd. Dat blijkt uit het overzicht Pachtnormen 2018 dat minister Carola Schouten (LNV) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen door Wageningen Economie Research (WUR) berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.

De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2012-2016.

Weggevallen

Uit het overzicht van Schouten blijkt dat de lagere pachtnormen in de pachtprijsgebieden met overwegend melkveehouderij zijn gezakt met 2 tot 34 procent. Dit is te verklaren door het jaar 2016 dat aan de berekening van de pachtnormen is toegevoegd. Daarin waren de bedrijfsresultaten van de melkveehouderij lager dan in 2011, het jaar dat uit de berekening is weggevallen.

De IJsselmeerpolders zijn het enige pachtprijsgebied waar de pachtnorm steeg, met 7 procent. De resultaten van de akkerbouw waren in 2016 echter niet sterk afwijkend van die in 2011. Dit verklaart de uitzonderingspositie van de IJsselmeerpolders waar voornamelijk akkerbouw plaatsvindt.

In zowel het gebied 'Westelijk Holland' als ook in het gebied 'Rest van Nederland' is het (zeer) lage inkomensjaar 2011 ingewisseld voor 2016 met een gemiddeld inkomen. Hierdoor stijgt de regionorm met 15 procent in Westelijk Holland en met 22 procent in Rest van Nederland.

Tuinbouw

De samenstelling van de tuinbouwsector in beide gebieden verschilt sterk en de pachtnormen (gebaseerd op de bedrijfsresultaten) hierdoor ook. In Westelijk Holland is het merendeel bloembollenbedrijf. In Rest van Nederland spelen bloembollenbedrijven nauwelijks een rol en zijn de boomkwekerijen in de meerderheid.

Klik hier voor het overzicht van de pachtnormen voor gronden en bedrijfsgebouwen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  21° / 13°
  50 %
 • Maandag
  25° / 13°
  10 %
 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
Meer weer