Flevoland zoekt boeren die willen investeren in water

Provincie Flevoland zoekt agrarische bedrijven die willen investeren in de waterkwaliteit. Half oktober wordt hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Flevoland+zoekt+boeren+die+willen+investeren+in+water
© Peter van Houweling

Provincie Flevoland stelt via het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 in totaal 1 miljoen euro beschikbaar voor ideeën en initiatieven die de waterkwaliteit direct of indirect verbeteren. Bij toekenning van een subsidie biedt de regeling een volledige vergoeding van de subsidiabele kosten die bij de aanvraag zijn opgegeven. Deze subsidiabele kosten moeten wel minimaal 20.000 euro per aanvraag bedragen.

Hoewel de kwaliteit van het Flevolandse oppervlaktewater de laatste jaren stijgt, moeten nog wel stappen worden gezet om internationale waterdoelstellingen te halen. Provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland investeren daar samen in, in het kader van het Regionaal Programma POP3 Water.

Aanvraag

Daarnaast worden via POP3 ook grondgebruikers gestimuleerd te investeren in verbetering van de waterkwaliteit in hun directe omgeving. Boeren of samenwerkingsverbanden van boeren kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen in het kader van de regeling 'Niet-productieve investeringen water'.

Investeringen die passen binnen deze subsidieregeling zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of van natte en droge bufferstroken of infiltratiegreppels. Deze maatregelen helpen om de afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van bodem of percelen te minimaliseren.

Afspoeling

Ook de herinrichting van een boerenerf met voorzieningen, zoals opvang en zuivering van bedrijfswater, kunnen binnen de regeling passen. De vermindering van de erfafspoeling moet dan wel verder gaan dan wettelijk is voorgeschreven.

Subsidies worden toegekend op basis van een tenderproces. Gedurende de hele openstellingsperiode van acht weken kunnen aanvragen worden ingediend. Na 10 december beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie welke aanvragen worden gehonoreerd. Naar verwachting is er dan voor de zomer van 2018 duidelijkheid over de te verstrekken subsidies.

Informatiebijeenkomsten

Maandag 2 oktober en donderdag 19 oktober 2017 organiseert de provincie informatiebijeenkomsten om geïnteresseerden te informeren over (onder meer) deze subsidiemaatregel. Informatie over deze bijeenkomsten en over de subsidieregeling zelf is te vinden op de website van de provincie.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  23° / 12°
  5 %
 • Woensdag
  27° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  27° / 16°
  30 %
Meer weer