POV+verontrust+over+onderzoek+combiwassers
Nieuws
© Twan Wiermans

POV verontrust over onderzoek combiwassers

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verontrust over de uitkomsten van het onderzoek geurreductie gecombineerde luchtwassers. In plaats van de gemiddelde vastgestelde geurreductie van 70 tot 85 procent, behalen combiwassers in werkelijkheid slechts een geurreductie van 40 tot 50 procent.

De varkenshouders die combiwassers aanschaften investeerden juist in zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Dinsdag 3 april heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat het onderzoeksrapport van Wageningen UR aangeboden aan de Tweede Kamer, mede namens minister Carola Schouten van het ministerie van LNV.

In het onderzoek is op zo'n vijftig bedrijven met luchtwassers de geurreductie gemeten. Uitkomst is dat gecombineerde luchtwassers veel minder geur reduceren dan beloofd. De biologische en chemische luchtwassers behalen wel de geurreductie waarvoor ze erkend zijn.

Het is evident dat de varkenshouder geen blaam treft

Ingrid Jansen, voorzitter van de POV

Verontrustend

In Nederland worden zo'n 1.200 gecombineerde luchtwassers toegepast. Deze luchtwassers zijn getoetst volgens een Europees erkend meetprotocol. De reductiepercentages zijn vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op basis van deze reductiepercentages hebben varkenshouders hun bedrijfsplannen opgesteld en hebben overheden de vergunningen aan deze bedrijven verleend. Veel varkenshouders kozen voor de nieuwste type luchtwassers, combiluchtwassers, juist omdat hiermee een flinke reductie op geur, ammoniak en fijnstof zou zijn te behalen.

Het is daarom verontrustend dat de normen waarop deze plannen en vergunningen zijn gebaseerd niet kloppen met de werkelijkheid. De POV is van mening dat bedrijven die reeds geïnvesteerd hebben in deze luchtwassers niet het gelag mogen betalen.

Oorzaak achterhalen

Op dit moment is niet bekend wat de exacte oorzaak is van de tegenvallende resultaten van combiwassers. De POV wil samen met betrokken overheden en fabrikanten van combiwassers op zoek naar de oorzaken van de tegenvallende resultaten en naar oplossingsrichtingen.

Ingrid Jansen, voorzitter van de POV: 'Het is evident dat de varkenshouder geen blaam treft en de verantwoordelijkheid in deze kwestie volledig bij de overheid ligt.'

Bekijk meer over: