Groen+licht+POV+voor+samenwerking+met+LTO
Nieuws
© De Snuitgeverij Jos Thelosen

Groen licht POV voor samenwerking met LTO

Leden van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben maandagavond groen licht gegeven voor de samenwerking met de LTO-organisaties. Ook voor de andere punten zoals de jaarstukken en de contributie gaf de aanwezige achterban van de POV fiat.

Na een soms diepgaande discussie, vijftien schriftelijke en twee mondelinge stemmingen kregen alle voorstellen de steun van de ALV. Alle besluiten werden met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. De ALV van de POV heeft groen licht gegeven voor de contributieheffing en de contributietarieven voor 2018 goedgekeurd. Er is gesproken over het contributieplafond en de verschillen met de contributiegrondslagen van de voorgangers van de POV.

Voor hun financiële bijdrage krijgen POV-leden een pakket dat nationale, sectorale, provinciale, regionale en internationale belangenbehartiging omvat. Daarvoor wordt onder meer de samenwerking met LTO gezocht. De POV neemt activiteiten over die in het verleden door het Productschap werden verricht, zoals onderzoek en innovatie en sectorpromotie. De POV stelt dat de contributie lager is dan in de tijd van het Productschap en dat de leden nu zelf invloed kunnen uitoefenen op het beleid.

Samenwerking met LTO

Over de samenwerkingsovereenkomsten van de POV met de LTO-organisaties zijn veel vragen. Met name over hoe de samenwerking in de praktijk zal uitpakken. Een regiobestuur van de POV kan niet met alle gemeenten in de provincie contacten onderhouden, beargumenteerde de POV. Regionale belangenbehartiging wordt om die reden ondergebracht bij LTO. Die samenwerking zal, zo werd tijdens de vergadering duidelijkgemaakt, regelmatig worden geëvalueerd. Het voorstel tot samenwerking kreeg in de vergadering ruime bijval van regiobestuurders.

De LLTB liet maandag weten op dit moment niet achter de samenwerkingsovereenkomst te kunnen staan. Bij monde van LLTB-voorzitter Léon Faassen meldde de Limburgse LTO-organisatie dat uit de conceptovereenkomst vooralsnog onvoldoende vertrouwen in een positieve samenwerking spreekt. De LLTB blijft echter voorstander van één varkensgeluid. De POV reageerde dinsdag niet op het statement van de LLTB.

• Bekijk ook: Overheid wil partner zijn van varkenshouderij

Kernwaarden

De POV heeft een aantal kernwaarden geformuleerd op basis waarvan de organisatie samenwerkt. In de praktijk betekent dat: boer aan het roer, ruimte en oog voor diversiteit, met wederzijds respect integer handelen, één varkensgeluid en daarbij verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

Verder blijkt uit de jaarrekening die de POV in Heteren presenteerde dat er 24 miljoen euro staat gereserveerd voor projecten in het kader van Vitalisering Varkenshouderij.

Ook de opzegging van oud-NVV-voorzitter en POV-adviseur Willie van Gemert kwam maandagavond aan bod. 'In het verleden heeft Van Gemert de varkenshouderij grote diensten bewezen, maar de tijden zijn veranderd. De POV wil samenwerking en geen polarisatie. Het was beter geweest als Van Gemert in de ALV zijn bezwaren had toegelicht en niet in de media', aldus de POV in een reactie.

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer