%27POV+werkt+nauw+samen+met+LTO%2C+maar+blijft+luis+in+de+pels%27
Interview
© Dirk Hol

'POV werkt nauw samen met LTO, maar blijft luis in de pels'

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) slaat de handen ineen met LTO. De POV-leden gaven daar maandag akkoord op, net als op de contributiesystematiek en de tarieven voor 2018.

'De varkenshouder is zo het beste af. We kunnen ons geen polarisatie meer veroorloven', zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

We zijn geen onderdeel van LTO, maar zoeken wel duidelijk de samenwerking

Ingrid Jansen, voorzitter POV

Een turbulente week ging er vooraf aan de algemene ledenvergadering (ALV) maandag van de POV. 'Dat hoort bij een veranderingsproces', zegt Jansen die blij is met de uitslag.

Ze spreekt over een mijlpaal: 'Groen licht op alle cruciale punten, zodat we als organisatie nu ook echt kunnen bouwen.'

Wat kunnen POV-leden van hun organisatie verwachten in 2018?

'Ik zie geen verandering van inzet voor me. Het enige wat nog moest gebeuren was een bekrachtiging van cruciale onderdelen, zoals de samenwerkingsovereenkomst en contributietarieven. Dat is maandag gebeurd. Van onze leden kregen we wel heel duidelijk de opdracht mee een eigen identiteit te ontwikkelen en behouden.

'Twee organisaties met twee totaal verschillende culturen zijn samengevoegd. Het kost tijd om dat te vervlechten. De spanningen die er binnen de organisatie zijn, zijn inherent aan veranderingsprocessen. Ik geloof heel erg in de kracht van beide organisaties. Daaruit zal een nieuw DNA ontstaan.'

Hoe voorkomt u dat in de samenwerking met LTO de belangen van de varkenshouderij ondersneeuwen in het krachtenspel met andere sectoren?

'Onze kracht is dat we een zelfstandige vereniging zijn en de besluitvorming plaatsvindt binnen de POV, of het nu gaat om regionale, provinciale, nationale of internationale belangen. Onze vertegenwoordigers dragen dat uit binnen de verschillende gremia en dat zal ook de inkleuring zijn die wordt meegegeven aan de LTO-organisaties. Dat staat in de samenwerkingsovereenkomst die we nog gaan afsluiten met de LTO-organisaties.

'Mochten we geen overeenstemming bereiken op een bepaald punt, dan kan elke organisatie conform zijn eigen zienswijze handelen. Dat heeft niet de voorkeur, maar die ruimte is er wel. Ik denk dat we het op deze manier ook krachtiger hebben georganiseerd.'

Waarom denkt u dat?

'De ontwikkelingen bij de POV sluiten naadloos aan bij het moderniseringsproces van LTO Nederland, waarbij heel duidelijk is afgesproken dat de regionale LTO's alleen nog focussen op werkzaamheden in de regio. De sectoren zijn in de lead en dat krijgt binnen de POV ook zijn beslag.'

De LLTB formuleert de samenwerkingsovereenkomst als te stringent.

'De wereld verandert en dat vraagt van personen en organisaties om daarin mee te veren. Voor de POV is de samenwerkingsovereenkomst onlosmakelijk verbonden met het innen van de contributie. Voor een deel van onze achterban gaat de samenwerkingsovereenkomst nog niet ver genoeg, terwijl binnen verschillende LTO-organisaties wordt gezegd dat er op deze manier niet echt vertrouwen uit spreekt.

'Dat wordt op verschillende manieren beleefd, maar ik vertrouw erop dat we in de komende weken tot een afronding komen. Uiteindelijk heeft iedereen er belang bij dat deze nieuwe manier van samenwerken slaagt.'

Waarom is de varkenshouderij het beste af bij samenwerking?

'De POV is maar een kleine organisatie die bestaat uit een werkorganisatie van vijf en een dagelijks bestuur van zes mensen. Met die mensen doen we het dagelijkse werk. Bij de LTO's is meer sprake van grootschaligheid. We zitten in een bepaalde tijdsgeest en als varkenshouderij kunnen we ons geen polarisatie meer veroorloven.

'Ik heb wel eens gezegd dat de varkenshouderij ten onder gaat aan haar eigen verdeeldheid. De tegenstellingen die er zijn wil ik daarmee niet bagatelliseren, maar het is van belang dat we de geledingen gesloten houden.'

Hoe blijft u als POV uw eigen stempel drukken?

'LTO vertegenwoordigt meerdere sectoren. Het legt gewicht in de schaal richting de politiek als POV en LTO gezamenlijk optrekken. Partijen kunnen niet meer om je heen. Een mooi voorbeeld van hoe we elkaar versterken, is de inzet om dunne fractie van varkensmest onderdeel te laten zijn van de derogatie. En ook tijdens de discussie over de mestfraude hebben we goed samengewerkt.

'Dat nu in de wet vastligt dat de dierrechten sectorgebonden zijn, is een mooi voorbeeld van waar wij ons eigen stempel hebben gedrukt in samenspraak met LTO. We werken samen volgens het harmoniemodel, maar we zijn als POV nog steeds de luis in de pels. We blijven scherp en houden alle partijen bij de les.'

Hoe gaat de samenwerking met LTO er in de praktijk uitzien?

'Die moet zich ontginnen en ontwikkelen. Een groeiproces. De eerste signalen die ik krijg van hoe zich dat ontwikkelt zijn positief. De samenwerking wordt bewust gezocht en alle partijen pakken daar hun rol in. De regionale LTO's vinden het belangrijk om te weten wat er gebeurt in een sector en voor de sector is het van belang om te weten wat er in de regio gebeurt. Dat moet elkaar uiteindelijk versterken.'

Wat als die samenwerking niet aan de verwachting voldoet?

'De LTO's behartigen al de belangen van boeren en tuinders. Nu ook enkelvoudige POV-leden gaan betalen voor de dienstverlening mag je een nog betere inzet van de LTO's verwachten. De LTO's zullen daar ook op worden afgerekend. Onze kracht is dat we als POV een zelfstandige vereniging zijn en vanuit deze hoedanigheid de samenwerking aangaan met de LTO's.'

De contributienota wordt binnenkort verstuurd. Met hoeveel opzeggingen houdt u rekening?

'Dat weet ik niet. Er zijn tot op heden nagenoeg geen opzeggingen geweest. Dat stemt mij positief, maar het is aan het lid zelf of die bereid is de contributie te betalen. De komende tijd zal blijken hoe groot het draagvlak voor POV en de samenwerking met de LTO's is onder de leden'

Heeft u daar zorg over?

'Draagvlak houden en vergroten is wel een van de uitdagingen waar we voor staan. We hebben de afgelopen periode al veel laten zien. Van de 24 miljoen euro die in het kader van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij is binnengehaald, hebben al veel varkenshouders profijt gehad.

'Bij de POV zijn 2.300 bedrijven aangesloten (uitgaande van BRS-nummers). Ik hoop dat we in staat zijn om dit ledenaantal de komende periode op peil te houden.'

Hoe heeft u de afgelopen weken persoonlijk ervaren?

'Ik ben iemand die heel koersvast is. Ik ga voor waar ik in geloof en zal uiteindelijk altijd kiezen voor wat ik denk dat in het collectief belang is. Wanneer dat ten koste gaat van persoonlijke relaties dan laat mij dat niet koud. Willie van Gemert heb ik hoog staan en ik vind het jammer dat hij zich genoodzaakt zag zijn lidmaatschap van de NVV en POV op te zeggen en hierover naar buiten te treden in media. I

'Ik kom weliswaar over als een zakelijk persoon, maar in feite ben ik erg gericht op het ontwikkelen en in stand houden van persoonlijke relaties. Als die om welke reden dan ook stuklopen, is dat een hard gelag. Helaas heb ik dat de afgelopen jaren te vaak ervaren. Ik voel mij daarentegen ook gezegend mens met een heleboel mensen om mij heen die op dezelfde golflengte zitten als ik.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  32° / 15°
  10 %
 • Woensdag
  35° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
Meer weer