Tientallen+extra+inspecteurs+nodig+door+Brexit
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Tientallen extra inspecteurs nodig door Brexit

Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) is druk bezig met de voorbereidingen voor de Brexit. Het voorgenomen besluit van Groot-Brittannië om in maart 2019 de EU te verlaten betekent een grote uitdaging voor de organisatie. Er zijn mogelijk tientallen extra inspecteurs nodig voor de controles van groenten, fruit, snijbloemen en potplanten.

Het KCB is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder toezicht staat van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

'Voor de handel in groenten, fruit, snijbloemen en potplanten is Groot-Brittannië, op Duitsland na, het belangrijkste exportland voor Nederland', stelt het KCB. 'Daarom zijn de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de EU over de fytosanitaire eisen die over en weer gaan gelden van groot belang. Als de uitkomst is, dat elke zending vanuit of naar Groot-Brittannië voorzien moet zijn van een fytosanitair certificaat en er een inspectie moet plaatsvinden, heeft dit grote consequenties voor de benodigde inspectiecapaciteit.'

Goede voorbereiding

Om tijdig klaar te zijn voor een eventuele 'harde Brexit' is het KCB in 2017 gestart met de voorbereidingen. Dat kan omdat het kabinet heeft besloten dat het KCB mag beginnen met het werven en opleiden van personeel. Volgens het KCB onderstreept dit het grote belang dat het kabinet hecht aan een goede voorbereiding op de Brexit.

Het KCB volgt de komende fasen in het onderhandelingsproces tussen Groot-Brittannië en de EU naar eigen zeggen nauwgezet. Uiterlijk in mei 2018 besluit het KCB hoeveel extra personeelsleden moeten worden aangetrokken als gevolg van de Brexit. Het gaat mogelijk om enkele tientallen inspecteurs.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 9°
  10 %
Meer weer