LTO+West%3A+maak+probleem+bodemdaling+niet+te+groot
Nieuws
© Koen van Wijk

LTO West: maak probleem bodemdaling niet te groot

Bodemdaling geeft veel boeren in West-Nederland steeds grotere uitdagingen, maar het is slechts één van de knelpunten in het landelijk gebied. Dat stelt LTO Noord West in de vandaag gepresenteerde 'Visie Bodemdaling'.

LTO Noord regio West heeft de ambitie om bodemdaling in 2050 tenminste met vijftig procent af te remmen door de inzet van innovatieve technieken waarvan diverse zich al bewezen hebben, zoals onderwaterdrainage. De urgentie om bodemdaling af te remmen vraagt echter wel om nuancering vindt LTO, net als veel leden.

Dat blijkt uit de Visie bodemdaling West-Nederland die LTO regio West vandaag in Utrecht presenteerde aan de landbouwgedeputeerden van de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Voorafgaand aan het vaststellen van de visie hield LTO West een ledenraadpleging over de inhoud.

Veerkracht

Een opvallende uitkomst uit de ledenraadpleging is dat boeren zelf stellen dat het probleem niet overdreven moet worden en dat er oog moet zijn voor maatregelen die nu al kunnen.

De veerkracht van boeren om hun bedrijf onder lastige omstandigheden voor te zetten, is niet te onderschatten

De veerkracht en bereidheid van boeren om hun bedrijf onder lastige omstandigheden voor te zetten, moet door beleidsmakers niet onderschat worden. Deze bepaalt mede de kracht en het karakter van de gebieden en houdt maatschappelijke kosten laag, stellen zowel LTO als de geraadpleegde boeren.

Herijking

'Onze visie is niet zozeer verrassend, maar zet nog eens op een rij wat speelt en aan welke maatregelen gewerkt kan worden. Het is een herijking waar we voorlopig mee vooruit kunnen', zegt teammanager Andries Middag van LTO West.

LTO Noord wijst er op dat de gevolgen en kosten van bodemdaling in het stedelijk gebied tientallen malen groter zijn dan in het landelijk gebied. Ook stelt LTO dat het ondernemers niet aangerekend kan worden wanneer het waterpeil niet aangepast wordt en dat veenbodems bij ongewijzigd beleid afgebroken worden.

Natte teelten

Grootschalige functieverandering en vernatting is niet nodig, wel staat LTO open voor experimenten met natte teelten en de ontwikkeling van verdienmodellen voor 'natte veehouderij'.

Daar waar door bodemdaling landbouwkundig gebruik onmogelijk wordt, moet duidelijk zijn welke overheid de verantwoordelijkheid draagt voor een oplossing voor de huidige grondgebruikers.

Samenwerking

Verder stelt LTO Noord in de visie dat agrarisch ondernemerschap van essentieel belang is voor het beheer van gebieden die te kampen met bodemdaling.

Om bodemdaling af te remmen is een krachtige samenwerking tussen agrariërs, waterschap en provincie nodig. LTO Noord verwacht vanuit waterschappen, provincies en het Rijk enerzijds expertise, kennis en ondersteuning en anderzijds coördinatie en financiële middelen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  36° / 19°
  10 %
 • Donderdag
  37° / 22°
  10 %
 • Vrijdag
  37° / 24°
  20 %
Meer weer