Landbouw+neemt+initiatief+bij+studie+naar+waterparken
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Landbouw neemt initiatief bij studie naar waterparken

LTO Noord Zuid-Holland roept agrarische polderbewoners op om actief mee te denken bij de mogelijke inrichting van waterparken, een initiatief dat wordt gefinancierd door de provincie en het plattelandsontwikkelingsprogramma van de Europese Unie.

In de komende tweeënhalf jaar wil LTO Noord samen met grondeigenaren en –gebruikers, overheden en experts vanuit een breed scala aan disciplines aan de slag om haalbare businesscases voor dergelijke parken op te stellen. 'In eerdere beleidsvisies heeft de provincie waterparken als een soort wensbeeld geformuleerd, als een integrale benadering om duurzaam te wonen, werken en recreëren in de polder.

Bodemdaling

'Als grootste grondgebruiker heeft de landbouw daarmee zelf het initiatief gepakt', legt projectleider Tessa de Ruyter van LTO Noord uit. De Zuid-Hollandse polderlandschappen staan voor diverse opgaven, zoals bodemdaling, kwalitatief en kwantitatief waterbeheer, verzilting en klimaatverandering.

De Ruyter: 'De centrale vraag is: of en hoe we kunnen komen tot een breed gedragen en financieel onderbouwde plannen voor een waterpark? Daarbij is ruimte voor aanvullingen met nieuwe kansen met potentie, zoals nieuwe teelten, andere vormen van (agrarisch) landgebruik en het vervlechten van functies.'

Innovatie

Met het project wil LTO Noord ruimte maken voor innovatie in de polder en gebruik maken van lokale initiatieven en ideeën voor opgaven rondom het beheer van landschap, water, natuur, duurzame voedselproductie, recreatie en toerisme en alle andere vormen van landgebruik die denkbaar zijn, legt de projectleider uit.

Dergelijke initiatieven dragen ook bij aan het versterken van regionale voedselketens en de biodiversiteit, is de overtuiging van LTO Noord, de provincie en de Europese Unie.' In een waterpark liggen bovendien mogelijkheden voor versterking van de sociale cohesie in het landelijk gebied en nieuwe verbindingen met de stad.'

Selectie polders

De eerste stap in het proces is het selecteren van polders in Zuid-Holland die geschikt kunnen zijn als locatie voor een waterpark. 'Enthousiaste en creatieve ondernemers mogen zich melden. Vervolgens kijken we welke opgaven er in zo'n polder liggen en hoe die kunnen worden meegenomen in een sluitende business-case,' vertelt De Ruyter.

Daarbij kan ook worden gekeken naar alternatieve nieuwe financieringsbronnen, zoals de inbreng van pensioenfondsen en woning bouwcorporaties. De Ruyter: 'Het ultieme doel is om het zo gewaardeerde polderlandschap duurzaam te beheren, zodat de generaties die volgen, daar ook nog van kunnen genieten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  6° / 3°
  50 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  90 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  60 %
Meer weer