Techno%2Dindustrie+komt+op+voor+agrosector
Achtergrond
© Dirk Hol

Techno-industrie komt op voor agrosector

De technologische industrie maakt zich hard voor de food- en agrosector. Brancheorganisatie FME heeft een rapport geschreven waarin zij haar visie geeft op de rol van de technologische industrie in relatie met de voedselproducerende en verwerkende bedrijven.

De visie van FME moet dienen als een 'inspiratiebron voor toekomstig beleid' en is om die reden deze week aangeboden aan de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het lijkt vreemd dat juist de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie zich buigt over de uitdagingen voor de land- en tuinbouw, maar dat is het niet, zegt Marcel van Haren, clustermanager Agri & Food bij FME.

Apparatuur

'Onder onze leden bevinden zich veel producenten van apparatuur voor in de food- en agrosector. Hun werkgebieden lopen uiteen van slachterijlijnen tot kasinrichting. De technologiesector is daarmee een belangrijke factor in de verdienkracht van Nederland en de food- en agrosector.'

Nederland is de derde machinebouwer voor de agrosector

Marcel van Haren, clustermanager Agri & Food bij FME

De jaarlijkse omzet van de technologiebedrijven in de agrarische sector varieert tussen 13 en 15 miljard euro. De exportwaarde is zo'n 9 miljard euro. 'Een enorm getal', zegt de clustermanager. 'Daarmee is Nederland wereldwijd de derde machinebouwer voor de agrarische sector. Daar mogen we trots op zijn.'

Maatschappelijke ontwikkelingen

Van Haren denkt dat deze positie onder druk kan komen te staan. De voedselketen staat wereldwijd voor enorme veranderingen die worden ingegeven door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en een grotere hang naar transparantie van de voedselketen. Die veranderingen worden anderzijds weer mede mogelijk gemaakt door digitalisering.

'Er ontstaan nieuwe productiemethoden, distributieketens en businessmodellen. Als we tegen die achtergrond onze toppositie willen handhaven, hebben bedrijven in de agro- en foodtechsector een Smart Food Industry-strategie nodig. Het FME-visiedocument is daartoe een aanzet.'

Vier kernopgaven

De voornaamste kansen en uitdagingen voor de Nederlandse agro- en foodtech heeft FME gebundeld in vier kernopgaven: voedselproductie, personalised food, kleinschalig produceren en smart food factory.

Met het onderdeel voedselproductie voorziet FME een vorm van voedselproductie die verschuift van grootschalig en gecentraliseerd naar productie die dichter bij de consument plaatsvindt, mogelijk met nieuwe voedselbronnen zoals zeewier of insecten. Dat kan zowel op grote als op kleine schaal plaatsvinden. Daarbij horen oplossingen voor koeling, opslag en verpakken, dicht bij de boer, zodat verspilling wordt beperkt.

Onder personalised food verstaat FME het ontwikkelen van een persoonlijk voedingsprofiel. Door gegevens van de consument met behulp van draagbare technologie te koppelen aan gegevens van de producent, wordt het mogelijk voeding op maat aan te bieden. Dit biedt kansen voor de medische wereld. Van Haren verwacht hier veel van. 'Het mag ons als Nederland niet ontglippen om de koppositie te pakken op dit werkgebied.'

Kleinschalige produceren

Kleinschalig produceren heeft betrekking op duurzame productie en verwerking op kleine schaal. Met kleinschalige oplossingen kunnen nicheproducenten en lokale initiatieven worden bediend. Ook bieden deze oplossingen exportmogelijkheden om boeren in ontwikkelingslanden op weg te helpen.

De smart food factory slaat op de digitalisering van de voedselketen. Hierbij worden gegevens verzameld en gedeeld, als de 'internet of food'.

FME stelt dat onderzoek, onderwijs en overheid belangrijk zijn om de voedseltransitie mogelijk te maken, maar ondernemers in de technologische industrie moeten leiderschap tonen en niet wachten tot de levensmiddelenindustrie of boeren en tuinders stappen zetten.

2.200 bedrijven

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 aangesloten bedrijven zijn met 220.000 medewerkers actief in productie, handel, automatisering en onderhoud in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof.

De gezamenlijke omzet van de FME-leden bedraagt 82 miljard euro, hun toegevoegde waarde is ruim 21 miljard euro en zij exporteren voor 47 miljard euro. Daarmee realiseren de FME-leden een zesde van wat Nederland in totaal met export verdient.
Bij FME zijn zestig brancheverenigingen aangesloten. Voorzitter is oud-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD).

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  20° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer