Agri%2DFoodcentrum+Colijnsplaat+maakt+een+vliegende+start
Achtergrond
© ZLTO

Agri-Foodcentrum Colijnsplaat maakt een vliegende start

Het Agri & Foodcentrum Colijnsplaat (AFC) maakt een vliegende start met drie plantaardige projecten in het zuidwesten: Smart Farming, Climate economy en New Food.

Het AFC wil op een flexibele manier samenwerken, niet als aparte juridische eenheid, maar als netwerk. Soms levert samenwerking met partij X meerwaarde, bij een ander onderwerp biedt partij Y meer synergie. Het is een open innovatieplatform, legt projectleider Henny van Gurp van ZLTO uit.

'Een goed en open praktijkonderzoek geeft versterking van de betrokken akkerbouwbedrijven in Zuidwest-Nederland', reageert Jacco van der Wekken van Delphy, één van de drie samenwerkende partijen. 'Met het AFC werken we verder aan de versterking van praktijkonderzoek en praktijkinnovaties voor de zuidwestelijke akkerbouw.'

Op de kaart

Frank van Oorschot, voorzitter van het bestuur van de Rusthoeve, zegt het zo: 'Met het samenwerkingsplatform AFC zetten we de Rusthoeve op de kaart als het innovatiecentrum voor de plantaardige teelten in Zuidwest-Nederland.'

Om ook jonge ondernemers te betrekken heeft het ZAJK een plek in de stuurgroep gekregen. 'Samenwerken in de keten is de sleutel tot succes voor jonge boeren', zegt ZAJK-voorzitter René Bal.

Drie projecten

Het AFC pakt bij de start drie projecten op. Bij Smart Farming gaat het om meerdere technieken die een grote hoeveelheid informatie opleveren. De uitdaging is om die op een gebruiksvriendelijke manier te interpreteren en te koppelen aan toepassingen in de praktijk.

'Het toegankelijk maken van data en meetgegevens voor gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen is cruciaal', stelt Van Gurp. Alleen als dat beter lukt, kunnen deze technieken akkerbouwers en andere ketenpartijen echt helpen om meer rendement uit het gewas te halen.

De ambitie van het AFC is om op proefboerderij de Rusthoeve een kenniscentrum op het gebied van precisielandbouw en smart farming te ontwikkelen.

Klimaatverantwoord

Het tweede project, Climate economy, zet in op een klimaatverantwoorde voedselproductie. In de sector zijn al stappen gezet op dit terrein, zoals met zonnepanelen op daken en windmolens. Maar er is veel meer klimaatwinst te boeken, stellen de initiatiefnemers, zelfs 'in bijna alle bedrijfsprocessen van agrarische bedrijven'. Het gaat dan bijvoorbeeld om een lager brandstofgebruik, energiebesparing en een ander bodemmanagement.

Er wordt gekeken of aanpassingen in de bedrijfsvoering ten behoeve van het klimaat slim te verbinden zijn met een beter rendement van het bedrijf. De focus ligt op energie en op klimaatverantwoorde productie, onder andere te meten met een te ontwikkelen klimaatscan. Tot slot ligt de focus in dit project op het vastleggen van CO2.

Nieuwe foodgewassen

Het derde project, New Food, moet technisch en economisch kansrijke nieuwe foodgewassen in kaart brengen en marktkansen opleveren voor vijf nieuwe teelten. Daarbij is de vraag of die specifiek zijn te vermarkten als Zeeuws product. Dat kan helpen om Zeeland een koppositie te geven in 'het culinaire Walhallla tussen Rotterdam en Brugge'.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer